Αξκος Νοσηλεύτρια , RN, PGCert, MSc(c)
Νοσηλεύτρια Msc
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΑΤΕΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕ Νοσηλευτής
Διασώστης Μάχης, EMT, MSc
Γενικός Χειρουργός
Νοσηλεύτρια
Ιατρός/Ιατρική της Εργασίας
Αντισμήναρχος Υγειονομικού Νοσηλευτικής
Ιατρός, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, MD, PhD, MSc, Διευθυντής ΕΣΥ
Ιατρός Χειρουργός/Επειγοντολόγος
Αναισθησιολόγος
Ορθοπαιδικος – Διευθυντής ΕΣΥ
Ιατρός – Γενικός Χειρουργός
Χειρουργός-Διευθυντής ΕΣΥ, Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΘ Παπαγεωργίου
Αναισθησιολόγος, Επιμελητής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
ΤΕ Μηχανικών Ιατρικών Συστημάτων-ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ΕΚΑΒ Ηρακλείου
Νοσηλεύτρια ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από το 2002 έως σήμερα
Διασώστρια – Πλήρωμα Ασθενοφόρου ΕΚΑΒ
Αξκος Νοσηλεύτρια , RN, PGCert, MSc(c)
Νοσηλεύτρια Msc
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΑΤΕΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕ Νοσηλευτής
Διασώστης Μάχης, EMT, MSc
Γενικός Χειρουργός
Νοσηλεύτρια
Ιατρός/Ιατρική της Εργασίας
Αντισμήναρχος Υγειονομικού Νοσηλευτικής
ΔΕ – Διασώστης Πλήρωμα ασθενοφόρου
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
ΠΕ Διοικητικός ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης
Αντισμήναρχος Υγειονομικού Νοσηλευτικής
Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ (ΠΕ 11) , ΙΕΚ ΕΚΑΒ, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση(Λύκειο)
Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Διασώστης-πλήρωμα ασθενοφόρου
Σμήναρχος Νοσηλεύτρια
Διασώστης –πλήρωμα ασθενοφόρου
BA, MSc (c), EMT – I, Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου, NAEMT Education Coordinator