Χάνδρος Άγγελος
ΠΕ Διοικητικός ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης
Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης από το 1990 20 χρόνια με ειδικότητα Πλήρωμα ασθενοφόρου και 10 χρόνια με ειδικότητα Διοικητικού Οικονομικού...
Σαπλαούρας Νικόλαος
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
Από το 1999 πιστοποιημένος στο PHTLS και από το 2003 εκπαιδευτής και κλινικός συντονιστής από το 2015...
Κανελάκης Πέτρος
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
Διασώστης ΕΚΑΒ από το 1990 Εκπαιδευτής ιεκ ΕΚΑΒ Εκπαιδευτής NAEMT (PHTLS-TCCC-TECC-AHDR) ERC  BLS-ILS COURSE ORGANAIZER
Δασκαλάκης Νικόλαος
ΔΕ – Διασώστης Πλήρωμα ασθενοφόρου
Διασώστης/Πλήρωμα Ασθενοφόρου-  Εθελοντικό Μέλος Ε.Τ.Ι.Κ. – (Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών). - Πλήρωμα Κ.Μ.Ε.Π.Ι. (Κινητών Μονάδων Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής)-Εκπαιδευτής ΕΚΑΒ κοινού-σχολείων .