ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

I. ΓΕΝΙΚΑ 

Ονοματεπώνυμο:                     Στυλιανή Γώγα

Email:                                      styliani.goga@gmail.com

II. ΣΠΟΥΔΕΣ 

2001-2005                               Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

ΙΙΙ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

        

2005-2007                               Νοσηλεύτρια στην 2Β ΝΜ (Παθολογική Κλινική) του 251 ΓΝΑ

2007-2008                               Νοσηλεύτρια στην 6Β ΝΜ (Ογκολογική Κλινική) του 251 ΓΝΑ

2008-2010                                Νοσηλεύτρια στη Μ.Ε.Θ του 251 ΓΝΑ

2010-2013                               Νοσηλεύτρια στην 5Γ   ΝΜ (Παθολογική Κλινική) του 251 ΓΝΑ

2013-2016                                Νοσηλεύτρια στο Τ.Ε.Π του 251 ΓΝΑ

10/2017- σήμερα                    Νοσηλεύτρια στο Τ.Ε.Π του 251 ΓΝΑ

IV. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                Πτυχίο Αεροπορικής Νοσηλευτικής ΚΑΙ (2006)

                                                  Πιστοποιητικό Επάρκειας Βασικής ΚΑΡΠΑ και 

                                                   Προχωρημένης ΚΑΡΠΑ 251 ΓΝΑ (2014)

                                                   Πιστοποιητικό παρακολούθησης PHTLS (2018)       

                                                   Παθολογική Νοσηλευτική Ειδικότητα στο ΓΝΝΘΑ

                                                  «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»  10/2016-10/2017

V. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

– Αγγλικά  (Proficiency Michigan, Proficiency Cambridge)

– Γερμανικά   (Zertifikat Mittelstufe)

Επιπρόσθετες πληροφορίες