Σχετικά

Στην σύντομη περιγραφή για τους χώρους που θα φιλοξενήσουν το PHTLS στο Αττικό, προτείνουμε να ενσωματωθεί το κείμενο που περιγράφει τα υπόλοιπα σεμινάρια ATLS & ATCN

Σεμινάρια

Ακολουθεί το σύνολο των (υλοποιημένων, υπό υλοποίηση και προγραμματισμένων) σεμιναρίων του εκπαιδευτικού φορέα.

Στοιχεία επικοινωνίας

PHTLS ΕΚΠΑ/ΠΓΝ Αττικόν ΟΚΕΕ Π.Ν. Σουκάκος

Ρίμινι 1, Χαϊδάρι 124 62