Σχετικά

Σύμφωνα με τον νόμο 4655/2020 το σεμινάριο PHTLS απευθύνεται σε εν ενεργεία διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρων, νοσηλευτές και ιατρούς που υπηρετούν στο ΕΚΑΒ καθώς και σε Κέντρα Υγείας (ΠΦΥ), σε όλη την Ελλάδα. Η συμμετοχή στην πιστοποιημένη εκπαίδευση του PHTLS των επαγγελματιών υγείας αποτελεί σημείο αναφοράς, κάτω από την οπτική προσέγγιση της άρτιας παραλαβής και καταγραφής των απαραίτητων χαρακτηριστικών, προς όφελος του βαρέως πάσχοντα τραυματία. Παράλληλα, αναπτύσσεται κοινή γλώσσα επικοινωνίας και αντιμετώπισης του βαρέως πάσχοντα τραυματία.

Εκπαιδευτική Ομάδα

Ορθοπαιδικος – Διευθυντής ΕΣΥ
Ιατρός, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, MD, PhD, MSc, Διευθυντής ΕΣΥ
Αναισθησιολόγος, Επιμελητής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Αναισθησιολόγος
Χειρουργός-Διευθυντής ΕΣΥ, Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΘ Παπαγεωργίου
Ιατρός – Γενικός Χειρουργός
Ιατρός Χειρουργός/Επειγοντολόγος
Ιατρός Αναισθησιολόγος/Συν.Διευθύντρια ΤΕΠ Γ.Ν.Α. ΚΑΤ
Γενικός Χειρουργός
Διασώστρια πλήρωμα ασθενοφόρου .Δευτεροβάθμια ΙΕΚ ΕΚΑΒ.
Διασώστης, Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Ιατρός , αναισθησιολόγος - επιμελητής ΄Β στο Γ.Ν.Χαλκιδικής
Ιατρός - Αναισθησιολόγος
Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Σμηναγός Νοσηλευτής ΜΕΘ ΠΕ
Διασώστης –πλήρωμα ασθενοφόρου
Σμήναρχος Νοσηλεύτρια
Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ (ΠΕ 11) , ΙΕΚ ΕΚΑΒ, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση(Λύκειο)
Αντισμήναρχος Υγειονομικού Νοσηλευτικής
BA, MSc (c), EMT – I, Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου, NAEMT Education Coordinator
Διασώστης-πλήρωμα ασθενοφόρου
ΔΕ – Διασώστης Πλήρωμα ασθενοφόρου
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
ΠΕ Διοικητικός ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης
Διασώστρια – Πλήρωμα Ασθενοφόρου ΕΚΑΒ
ΤΕ Μηχανικών Ιατρικών Συστημάτων-ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ΕΚΑΒ Ηρακλείου
Νοσηλεύτρια ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από το 2002 έως σήμερα

Στοιχεία επικοινωνίας

PHTLS ΕΚΠΑ/ΠΓΝ Αττικόν ΟΚΕΕ Π.Ν. Σουκάκος

Ρίμινι 1, Χαϊδάρι 124 62