Σχετικά

Σύμφωνα με τον νόμο 4655/2020 το σεμινάριο PHTLS απευθύνεται σε εν ενεργεία διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρων, νοσηλευτές και ιατρούς που υπηρετούν στο ΕΚΑΒ καθώς και σε Κέντρα Υγείας (ΠΦΥ), σε όλη την Ελλάδα. Η συμμετοχή στην πιστοποιημένη εκπαίδευση του PHTLS των επαγγελματιών υγείας αποτελεί σημείο αναφοράς, κάτω από την οπτική προσέγγιση της άρτιας παραλαβής και καταγραφής των απαραίτητων χαρακτηριστικών, προς όφελος του βαρέως πάσχοντα τραυματία. Παράλληλα, αναπτύσσεται κοινή γλώσσα επικοινωνίας και αντιμετώπισης του βαρέως πάσχοντα τραυματία.

Εκπαιδευτική Ομάδα

Ιατρός, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, MD, PhD, MSc, Διευθυντής ΕΣΥ
Αναισθησιολόγος
Ορθοπαιδικος – Διευθυντής ΕΣΥ
Χειρουργός-Διευθυντής ΕΣΥ, Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΘ Παπαγεωργίου
Ιατρός Χειρουργός/Επειγοντολόγος
Αναισθησιολόγος, Επιμελητής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Ιατρός – Γενικός Χειρουργός
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Προνοσοκομειακός Διασώστης
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Π.Ε. / ΑΝΤΙΣΜΗΝΑΡΧΟΣ (ΥΝ) 251 Γ.Ν.Α.
Σμηναγός Νοσηλευτής ΜΕΘ ΠΕ
Αναισθησιολόγος/ Επιμελητής 251 ΓΝΑ/ Εντατικολόγος
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
Διασώστης –πλήρωμα ασθενοφόρου
Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ (ΠΕ 11) , ΙΕΚ ΕΚΑΒ, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση(Λύκειο)
Διασώστης-πλήρωμα ασθενοφόρου
Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου
BA, MSc (c), EMT – I, Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου, NAEMT Education Coordinator
Σμήναρχος Νοσηλεύτρια
ΠΕ Διοικητικός ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης
ΔΕ – Διασώστης Πλήρωμα ασθενοφόρου
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
Νοσηλεύτρια ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από το 2002 έως σήμερα
ΤΕ Μηχανικών Ιατρικών Συστημάτων-ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ΕΚΑΒ Ηρακλείου
Διασώστρια – Πλήρωμα Ασθενοφόρου ΕΚΑΒ

Στοιχεία επικοινωνίας

PHTLS ΕΚΠΑ/ΠΓΝ Αττικόν ΟΚΕΕ Π.Ν. Σουκάκος

Ρίμινι 1, Χαϊδάρι 124 62