Σχετικά

Σύμφωνα με τον νόμο 4655/2020 το σεμινάριο PHTLS απευθύνεται σε εν ενεργεία διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρων, νοσηλευτές και ιατρούς που υπηρετούν στο ΕΚΑΒ καθώς και σε Κέντρα Υγείας (ΠΦΥ), σε όλη την Ελλάδα. Η συμμετοχή στην πιστοποιημένη εκπαίδευση του PHTLS των επαγγελματιών υγείας αποτελεί σημείο αναφοράς, κάτω από την οπτική προσέγγιση της άρτιας παραλαβής και καταγραφής των απαραίτητων χαρακτηριστικών, προς όφελος του βαρέως πάσχοντα τραυματία. Παράλληλα, αναπτύσσεται κοινή γλώσσα επικοινωνίας και αντιμετώπισης του βαρέως πάσχοντα τραυματία.

Εκπαιδευτική Ομάδα

Χειρουργός-Διευθυντής ΕΣΥ, Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΘ Παπαγεωργίου
Αναισθησιολόγος
Αναισθησιολόγος, Επιμελητής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Ορθοπαιδικος – Διευθυντής ΕΣΥ
Ιατρός – Γενικός Χειρουργός
Ιατρός Χειρουργός/Επειγοντολόγος
Ιατρός, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, MD, PhD, MSc, Διευθυντής ΕΣΥ
Πυροσβεστική Ακαδημία (Αξιωματικοί)- Πολιτικών Δομικών Έργων
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
Ειδικός Παθολόγος
Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Ιατρός, Ειδικός Γενικής Ιατρικής, PhD(c), Επιμ. Α΄ ΕΣΥ, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Νοσηλευτής Αξιωματικός Π.Α.
Ιατρός/Ιατρική της Εργασίας
BA, MSc (c), EMT – I, Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου, NAEMT Education Coordinator
Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Σμήναρχος Νοσηλεύτρια
Αντισμήναρχος Υγειονομικού Νοσηλευτικής
Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ (ΠΕ 11) , ΙΕΚ ΕΚΑΒ, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση(Λύκειο)
ΔΕ – Διασώστης Πλήρωμα ασθενοφόρου
ΠΕ Διοικητικός ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
ΤΕ Μηχανικών Ιατρικών Συστημάτων-ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ΕΚΑΒ Ηρακλείου
Διασώστρια – Πλήρωμα Ασθενοφόρου ΕΚΑΒ
Νοσηλεύτρια ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από το 2002 έως σήμερα

Σεμινάρια

Στοιχεία επικοινωνίας

PHTLS ΕΚΠΑ/ΠΓΝ Αττικόν ΟΚΕΕ Π.Ν. Σουκάκος

Ρίμινι 1, Χαϊδάρι 124 62