Σχετικά

Σύμφωνα με τον νόμο 4655/2020 το σεμινάριο PHTLS απευθύνεται σε εν ενεργεία διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρων, νοσηλευτές και ιατρούς που υπηρετούν στο ΕΚΑΒ καθώς και σε Κέντρα Υγείας (ΠΦΥ), σε όλη την Ελλάδα. Η συμμετοχή στην πιστοποιημένη εκπαίδευση του PHTLS των επαγγελματιών υγείας αποτελεί σημείο αναφοράς, κάτω από την οπτική προσέγγιση της άρτιας παραλαβής και καταγραφής των απαραίτητων χαρακτηριστικών, προς όφελος του βαρέως πάσχοντα τραυματία. Παράλληλα, αναπτύσσεται κοινή γλώσσα επικοινωνίας και αντιμετώπισης του βαρέως πάσχοντα τραυματία.

Εκπαιδευτική Ομάδα

Ορθοπαιδικος – Διευθυντής ΕΣΥ
Χειρουργός-Διευθυντής ΕΣΥ, Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΘ Παπαγεωργίου
Αναισθησιολόγος, Επιμελητής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Ιατρός – Γενικός Χειρουργός
Ιατρός, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, MD, PhD, MSc, Διευθυντής ΕΣΥ
Αναισθησιολόγος
Ιατρός Χειρουργός/Επειγοντολόγος
Νοσηλευτής Αξιωματικός Π.Α.
Διασώστης- Πλήρωμα Ασθενοφόρου ΕΚΑΒ- Εκπαιδευτής
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Διασώστης, Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Σμηναγός Νοσηλευτής ΜΕΘ ΠΕ
Διασώστρια – Πλήρωμα Ασθενοφόρου ΕΚΑΒ
Ιατρός-Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
Πλήρωμα Ασθενοφόρου – Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος Μηχανικός, Τ.Ε.
BA, MSc (c), EMT – I, Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου, NAEMT Education Coordinator
Σμήναρχος Νοσηλεύτρια
Αντισμήναρχος Υγειονομικού Νοσηλευτικής
Διασώστης-πλήρωμα ασθενοφόρου
Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
ΔΕ – Διασώστης Πλήρωμα ασθενοφόρου
ΠΕ Διοικητικός ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
Διασώστρια – Πλήρωμα Ασθενοφόρου ΕΚΑΒ
ΤΕ Μηχανικών Ιατρικών Συστημάτων-ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ΕΚΑΒ Ηρακλείου
Νοσηλεύτρια ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από το 2002 έως σήμερα

Στοιχεία επικοινωνίας

PHTLS ΕΚΠΑ/ΠΓΝ Αττικόν ΟΚΕΕ Π.Ν. Σουκάκος

Ρίμινι 1, Χαϊδάρι 124 62