Σχετικά

Σύμφωνα με τον νόμο 4655/2020 το σεμινάριο PHTLS απευθύνεται σε εν ενεργεία διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρων, νοσηλευτές και ιατρούς που υπηρετούν στο ΕΚΑΒ καθώς και σε Κέντρα Υγείας (ΠΦΥ), σε όλη την Ελλάδα. Η συμμετοχή στην πιστοποιημένη εκπαίδευση του PHTLS των επαγγελματιών υγείας αποτελεί σημείο αναφοράς, κάτω από την οπτική προσέγγιση της άρτιας παραλαβής και καταγραφής των απαραίτητων χαρακτηριστικών, προς όφελος του βαρέως πάσχοντα τραυματία. Παράλληλα, αναπτύσσεται κοινή γλώσσα επικοινωνίας και αντιμετώπισης του βαρέως πάσχοντα τραυματία.

Εκπαιδευτική Ομάδα

Ιατρός, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, MD, PhD, MSc, Διευθυντής ΕΣΥ
Αναισθησιολόγος
Ορθοπαιδικος – Διευθυντής ΕΣΥ
Αναισθησιολόγος, Επιμελητής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Χειρουργός-Διευθυντής ΕΣΥ, Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΘ Παπαγεωργίου
Ιατρός – Γενικός Χειρουργός
Ιατρός Χειρουργός/Επειγοντολόγος
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
ΔΕ διασώστης – πλήρωμα ασθενοφόρου
Αξιωματικός Νοσηλεύτρια, MSc
ΔΕ Διασώστης–Πλήρωμα ασθενοφόρου
Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Διασώστης –πλήρωμα ασθενοφόρου
Σμήναρχος Νοσηλεύτρια
Διασώστης-πλήρωμα ασθενοφόρου
BA, MSc (c), EMT – I, Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου, NAEMT Education Coordinator
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
ΔΕ – Διασώστης Πλήρωμα ασθενοφόρου
ΠΕ Διοικητικός ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
Νοσηλεύτρια ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από το 2002 έως σήμερα
Διασώστρια – Πλήρωμα Ασθενοφόρου ΕΚΑΒ
ΤΕ Μηχανικών Ιατρικών Συστημάτων-ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ΕΚΑΒ Ηρακλείου

Στοιχεία επικοινωνίας

PHTLS ΕΚΠΑ/ΠΓΝ Αττικόν ΟΚΕΕ Π.Ν. Σουκάκος

Ρίμινι 1, Χαϊδάρι 124 62