Advanced Paediatric Life Support

Πλαίσιο - Ιστορική αναδρομή

Τo πρόγραμμα APLS οργανώθηκε για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1992 από το Advanced Life Support Group (ALSG, Manchester) και δημιουργήθηκε από ομάδα ειδικών στην παιδιατρική, παιδοχειρουργική, αναισθησιολογία και επείγουσα ιατρική.

Το υλικό και η μορφή του ίδιου του σεμιναρίου ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το ανώτατο επιστημονικό όργανο του ALSG, το ALSG Working Group, στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα μέσω του εκπροσώπου της APLS Hellas. Προκειμένου να γίνει αυτό, το ALSG Working Group σε τακτά χρονικά διαστήματα ανασκοπεί τόσο το σύνολο της διεθνούς βιβλιογραφίας και έρευνας στους τομείς που αφορούν στη διδακτέα ύλη όσο και τις τάσεις για την αποτελεσματική εκπαίδευση ενηλίκων/ επαγγελματιών.

Στην Ελλάδα, το APLS παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2001 στην Αθήνα, όπου εκπαιδεύτηκαν οι πρώτοι 23 διαπιστευμένοι Διασώστες Παιδιών/APLS Providers. Έκτοτε η APLS Hellas έχει εκπαιδεύσει περί τους 45 APLS Instructors που με τη σειρά τους έχουν συμμετάσχει στη διοργάνωση τουλάχιστον 70 σεμιναρίων με 2500 αποφοίτους APLS providers, ιατρούς και νοσηλευτές. Θα πρέπει να σημειωθεί δε πως η πιστοποίηση APLS είναι προ-απαιτούμενη προκειμένου να διεκδικήσει ιατρός, θέσει ειδικευόμενου ή ειδικού σε οποιοδήποτε Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Ηνωμένου Βασιλείου ή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το πρόγραμμα APLS, καθώς και το σύνολο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαχείρισης τραύματος, υλοποιούνται σύμφωνα με τον νόμο 4655/2020 (ΦΕΚ 16/Α31-1-2020) με αποκλειστική δωρεά από το ΙΣΝ σε πιλοτική φάση πέντε ετών. Συνεργαζόμενοι φορείς είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ), το Υπουργείο Υγείας και η ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος (Α&Π), η οποία έχει οριστεί υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση και την τεχνική εποπτεία των προγραμμάτων αυτών. Μετά την πάροδο των πέντε ετών η οικονομική στήριξη συνεχίζεται με πόρους του Υπουργείου Υγείας.

Ειδικά για το σεμινάριο

Το επιδοτούμενο σεμινάριο APLS απευθύνεται σε εκτοετείς φοιτητές Ιατρικής Σχολής που δεν έχουν οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα προηγούμενων ετών και επί πτυχίω που έχουν έως και 3 οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα μόνο από το 6ο έτος, καθώς και σε πτυχιούχους ιατρούς με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει ένα έτος μετά την αποφοίτηση τους και δεν έχουν ξεκινήσει να εργάζονται ως ιατροί. Όλοι οι φοιτητές είναι απαραίτητο να έχουν ολοκληρώσει την προπτυχιακή εκπαίδευση στην παιδιατρική.

Το APLS είναι σχεδιασμένο για να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στην αντιμετώπιση των πιο συχνών παιδιατρικών καταστάσεων που απειλούν τη ζωή ενός παιδιού. Στο πλαίσιο των σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης ο γενικός στόχος είναι η επανεκπαίδευση του θυμικού του παρόχου βοήθειας, ώστε να αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα στρεσογόνο κατάσταση με απόλυτη ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα. Στο σεμινάριο APLS προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, διδάσκεται η μέθοδος και οι απαραίτητες δεξιότητες, με έμφαση στη διάδραση, για την εκτίμηση, ανάνηψη και σταθεροποίηση του βαρέως πάσχοντος παιδιού. Mέσω των διαδραστικών προσομοιώσεων καλλιεργείται δε η αποτελεσματική συνεργασία στα πλαίσια μικρών ομάδων διαχείρισης τέτοιων περιστατικών.

Το σεμινάριο επικεντρώνει:

 • Στη δομημένη προσέγγιση του βαρέως πάσχοντος παιδιού.
 • Στην εμπέδωση αλγόριθμου κλινικής αξιολόγησης και αναγνώρισης επικίνδυνων για τη ζωή του παιδιού καταστάσεων.
 • Στην αρχική ανάνηψη του παιδιού.
 • Στην οριστική θεραπεία του νοσήματος.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει:

 • Διαλέξεις
 • Σταθμούς εκπαίδευσης πρακτικών δεξιοτήτων
 • Συμμετοχή σε εικονικά σενάρια κλινικών περιστατικών σε ποικιλία ρόλων (team leader, team member, receiving team, observer/critique).

Έναν μήνα περίπου, πριν την έναρξη του σεμιναρίου, αποστέλλεται στους υποψήφιους εγχειρίδιο (APLS manual), το οποίο καλύπτει όλες τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την παρακολούθηση του σεμιναρίου. Επιπλέον, τους παρέχεται ειδικός κωδικός εισόδου σε πλατφόρμα διαδικτυακής (online) εκπαίδευσης διάρκειας 14 ωρών, η παρακολούθηση των οποίων, όπως επίσης και η συμπλήρωση τεστ κατανόησης πριν από το σεμινάριο, είναι υποχρεωτική.

Η διάρκεια της πιστοποίησης από το ALSG είναι 4ετής. Μετά το πέρας της 4ετίας, εφόσον ο APLS Provider θέλει να διατηρήσει την πιστοποίησή του, οφείλει εντός 6 μηνών να συμμετάσχει είτε σε APLS recertification course ή ως recertifying candidate σε τακτικό σεμινάριο APLS.

Προϋποθέσεις - Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για τους φοιτητές:

 1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 2. Yπεύθυνη δήλωση (Προς Traumaedu) ότι:
  Είμαι 6οετής φοιτητής, δεν οφείλω υποχρεωτικά μαθήματα προηγούμενων ετών και έχω ολοκληρώσει την προπτυχιακή εκπαίδευση στην παιδιατρική ή
  Είμαι επί πτυχίω, δεν οφείλω υποχρεωτικά μαθήματα προηγούμενων ετών, έχω ολοκληρώσει την προπτυχιακή εκπαίδευση στην παιδιατρική και έχω έως και 3 οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα από το 6ο έτος.

Για τους πτυχιούχους:

 1. Αντίγραφο πτυχίου και
 2. Συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση (Προς Traumaedu) ότι δεν εργάζεται ως ιατρός με αμοιβή.

Συμβολική Συνδρομή

Η Συμβολική Συνδρομή συλλέγεται από την Α&Π, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση και τεχνική εποπτεία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αντιμετώπισης τραύματος TRAUMAEDU και αποδίδεται στα Κέντρα Εκπαίδευσης Τραύματος που υλοποιούν τα προγράμματα ανά την Επικράτεια για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών δαπανών τους.

Πολιτική Ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίου λόγω απόφασης διοργανωτή ή για λόγους ανωτέρας βίας

Η διαχειριστική ομάδα TRAUMAEDU διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγή της ημερομηνίας ή σε αναβολή προγραμματισμένου σεμιναρίου είτε για λόγους ανωτέρας βίας είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο αφορά στον διοργανωτή, ενημερώνοντας τηλεφωνικά ή μέσω e-mail τους εγγεγραμμένους εκπαιδευόμενους αναφορικά με τις νέες διαθέσιμες ημερομηνίες διεξαγωγής του (εντός εξαμήνου). Σε περίπτωση που εγγεγραμμένος εκπαιδευόμενος δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει το σεμινάριο κατά τη νέα ημερομηνία, δύναται να αιτηθεί την ακύρωση της συμμετοχής του και την ακέραιη επιστροφή της Συμβολικής Συνδρομής σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων που περιγράφεται παρακάτω.

Μεταβολή ημερομηνίας ή ακύρωση λόγω απόφασης του εκπαιδευόμενου

Ο εγγεγραμμένος εκπαιδευόμενος που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει την συμμετοχή του σε σεμινάριο, οφείλει να στείλει σχετικό αίτημα στο email traumaedu@randp.gr.

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής έως και 60 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης, και εφόσον δεν έχουν παραληφθεί τα εγχειρίδια του σεμιναρίου από τον εκπαιδευόμενο, πραγματοποιείται ακέραιη η επιστροφή της Συμβολικής Συνδρομής σύμφωνα με την Πολιτικής Επιστροφής Χρημάτων που περιγράφεται παρακάτω.

Σε περίπτωση αιτήματος αναβολής από τον εγγεγραμμένο εκπαιδευόμενο για σημαντικό λόγο, ο τελευταίος οφείλει να ενημερώσει το συντομότερο δυνατόν την Διαχειριστική Ομάδα TRAUMAEDU στο email traumaedu@randp.gr . Κατόπιν διαθεσιμότητας, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης επόμενου προγραμματισμένου σεμιναρίου εντός εξαμήνου. Μετά το πέρας του εξαμήνου, δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής της Συμβολικής Συνδρομής.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αναβάλλει τη συμμετοχή του περισσότερες από δύο (2) φορές, δεν υπάρχει δυνατότητα εκ νέου εγγραφής στο σεμινάριο.

Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων

Σε περίπτωση που προβλέπεται επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με την Πολιτική Ακυρώσεων, η Συμβολική Συνδρομή που έχει καταβληθεί από τον εγγεγραμμένο εκπαιδευόμενο θα πιστωθεί στην χρεωστική/πιστωτική κάρτα που χρησιμοποίησε για την κράτηση θέσης στο σεμινάριο μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Το ποσό αυτό αποδεσμεύεται άμεσα από την Α&Π ωστόσο ενδέχεται να υπάρχουν περαιτέρω καθυστερήσεις από τις τράπεζες για την εκκαθάρισή του. Εναλλακτικά, η Α&Π διατηρεί το δικαίωμα να αποδώσει εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών το ποσό που έχει καταβληθεί με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο εκπαιδευόμενος.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Ακολουθούν τα προγραμματισμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια. Παρακαλούμε επιλέξτε σεμινάριο ώστε να μεταβείτε στη σχετική σελίδα με αναλυτικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο σεμινάριο.