Σχετικά

Το εκπαιδευτικό κέντρο ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη κατόπιν της υπ’ αριθμόν 2/28-1-09 απόφασης Δ.Σ. του ΕΚΑΒ και έκτοτε λειτουργεί εύρυθμα υλοποιώντας το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις 78 Μάρτιου 2009 και συνεχίζοντας δυναμικά μέχρι σήμερα. Πραγματοποιεί δύο έως τρία εκπαιδευτικά προγράμματα PHTLS ανά έτος, τα οποία διεξάγονται στις κτηριακές εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης αξιοποιώντας άριστα τις αίθουσες εκπαίδευσης, το αμφιθέατρο και τους εξωτερικούς και βοηθητικούς χώρους της υπηρεσίας.

Εκπαιδευτική Ομάδα

Διευθυντές Προγράμματος

Συντονιστές Σεμιναρίου

Κλινικοί Συντονιστές

Διοικητικοί Συντονιστές

Σεμινάρια

Ακολουθεί το σύνολο των προγραμματισμένων σεμιναρίων του εκπαιδευτικού φορέα.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκπαιδευτικό Κέντρο PHTLSEKAB Θεσσαλονίκης

Μαβίλη 33, Πουρνάρι Πυλαίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 55535