Σχετικά

Η εκπαίδευση των χειρουργών, αναισθησιολόγων, καρδιολόγων, επειγοντολόγων, τους υποχρεώνει να εκπαιδευθούν σε απαιτητικό τεχνικά έργο, σε περιορισμένο ή ελάχιστο χρόνο που δεν επιτρέπει την ανάλυση και επαναληψιμότητα που θα οδηγούσε σε άνετη αφομοίωση της προσφερόμενης πληροφορίας. Το φαινόμενο επιτείνεται όταν η προσφερόμενη γνώση παρέχεται υπό συνθήκες συναισθηματικής φόρτισης όπως συμβαίνει κατά την εκπαίδευση άπειρων γιατρών σε συνθήκες απειλητικές για τη ζωή και την ακεραιότητα του ασθενούς.

Σε πολλά  κέντρα του εξωτερικού έχουν καθιερώσει εκπαιδευτικές μεθόδους που προσομοιάζουν τις συνθήκες χρονικής και συναισθηματικής φόρτισης αφαιρώντας τον παράγοντα του ζώντος και απειλούμενου ασθενούς ώστε ο εκπαιδευόμενος να έχει τον χρόνο και την ηρεμία να δει, να ακούσει, να ρωτήσει, να καταλάβει, να δοκιμάσει και εν τέλει να αφομοιώσει τη γνώση και να ασκήσει τη δεξιότητα που απαιτεί η ειδικότητα που επέλεξε.

Στο πρόγραμμα αξιοποιούνται προσομοιωτές, πτωματικά παρασκευάσματα, εικονική πραγματικότητα για να εκπαιδευθούν ειδικευόμενοι χωρίς τον κίνδυνο να υποστεί βλάβη ο ασθενής. Η τεχνολογία επιτρέπει εκτός της εκπαίδευσης και άμεση αξιολόγηση της επάρκειας του τεχνικού έργου που παράγει ο εκπαιδευόμενος. Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που υλοποιείται πρόγραμμα με αυτό το περιεχόμενο σε τόσο μεγάλο εύρος πεδίου.

Με το νόμο 4655/2020 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Medical Simulation Lab θα υπηρετήσει στην Ελλάδα τον ανωτέρω στόχο. Θα λειτουργήσει στο Αττικό Κτήριο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (ΑΚΙΣΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στον χώρο του ΠΓΝ Αττικόν. Θα στηριχθεί οικονομικά για μια περίοδο πέντε ετών με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Φορείς υλοποίησης του έργου αποτελούν το ΕΚΠΑ, η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ), το Υπουργείο Υγείας και η ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος (Α&Π), η οποία έχει οριστεί υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση και την τεχνική εποπτεία των προγραμμάτων αυτών.

Στοιχεία επικοινωνίας

HOCC/ΠΓΝ Αττικόν ΟΚΕΕ Π.Ν. Σουκάκος

Ρίμινι 1, Χαϊδάρι 124 62