ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

1988 Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

1989 Σχολείο Αεροπορικής Νοσηλευτικής και Αεροδιακομιδών

1995 Χειρουργική Νοσηλευτική Ειδικότητα Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισμός”

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

2018 έως σήμερα: Επόπτρια Νοσηλευτικής Χειρουργικού Τομέα 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251 ΓΝΑ)

2008 – 2018 Προϊσταμένη Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών 251 ΓΝΑ

2001 – 2008 Νοσηλεύτρια Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών 251 ΓΝΑ

1998 – 2000 Τμήμα Παθολογικής Ειδικότητας 251 ΓΝΑ

1996 – 1998 Εκπαιδεύτρια Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής

1992 – 1996 Νοσηλεύτρια Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 251 ΓΝΑ

1990 – 1992 Νοσηλεύτρια Χειρουργικής Κλινικής 251 ΓΝΑ

 

2008 – σήμερα Συντονίστρια PHTLS 251 ΓΝΑ

1999 – 2008 Εκπαιδεύτρια PHTLS 251 ΓΝΑ

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση