Διασώστρια – Πλήρωμα Ασθενοφόρου στην Κ.Υ. του ΕΚΑΒ Αθήνας.

NAEMT Administrative Coordinator

NAEMT Instructor (PHTLS – TFR – Bcon)

ERC Instructor (BLS – ILS)

Επιπρόσθετες πληροφορίες