• Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης από το 1990
  • 20 χρόνια με ειδικότητα πλήρωμα ασθενοφόρου και 10 χρόνια με ειδικότητα Διοικητικού Οικονομικού
  • Πτυχίο Παιδαγωγικής Σχολής Δημοτικής εκπαίδευσης
  • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Πιστοποιημένος στην Εκπαίδευση Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ
  • Απόφοιτος του ΙΕΚ ΕΚΑΒ
Επιπρόσθετες πληροφορίες