Απόφοιτος Τμήματος Νοσηλευτικής, Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.

Απόφοιτος Τμήματος Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας με κατεύθυνση στη Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Σχολής  Δημόσιας Υγείας (πρώην ΕΣΔΥ), Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Εκπαιδεύτρια στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης από το 2004 έως σήμερα.

Εκπαιδεύτρια στη Συνεχιζόμενη Κατάρτιση Πληρωμάτων του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.

Εκπαιδεύτρια σε Α΄ Βοήθειες και σε BLS-AED Ομάδων Γενικού Πληθυσμού.

Εκπαιδεύτρια PHTLS από το 2005.

Διοικητική Συντονίστρια  PHTLS του Εκπαιδευτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Επιπρόσθετες πληροφορίες