Σχετικά

O νοσηλευτής χειρουργείου (Scrub Nurse) είναι ειδικός νοσηλευτής/τρια που εργάζεται στο χειρουργείο ως βοηθός κατά την επέμβαση ή ως κίνηση για να εξυπηρετήσει τις άμεσες ανάγκες του χειρουργείου. Εξασφαλίζεται έτσι μια ομαλή εξέλιξη της επέμβασης, ελαχιστοποιούνται οι επιπλοκές και διατηρείται το αποστειρωμένο πεδίο στο και η cost-time/effective λειτουργία του χειρουργείου.

Οι Scrub Nurses συχνά απαιτείται να είναι «σε ετοιμότητα» τα βράδια, τα σαββατοκύριακα, τις αργίες και τις νύχτες για χειρουργική επέμβαση έκτακτης ανάγκης, η οποία μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή (24/7/365). Σε μεγάλα νοσοκομεία μπορεί να ειδικεύονται σε έναν συγκεκριμένο τύπο χειρουργικής επέμβασης, όπως καρδιακή, ορθοπεδική ή γενική. Eχουν σημαντικό ρόλο στη διάσωση ζωών και στη βελτίωση της υγείας των χειρουργικών ασθενών. Το Scrub Nursing είναι μια εξαιρετικά απαιτητική αλλά και άμεσα ανταποδοτική νοσηλευτική εξειδίκευση.

Ο ρόλος των Scrub Nurses είναι:

  • Σχολαστική επιτήρηση άσηπτης διαδικασίας
  • Προετοιμασία του χειρουργείου και των χειρουργικών εργαλείων για την επέμβαση.
  • Εξαιρετικό ομαδικό πνεύμα
  • Εξαιρετικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και κριτικής σκέψης
  • Εξαιρετική δεξιότητα επικοινωνίας.
  • Προβλεπτική ικανότητα. Αναγνώριση και κάλυψη αναγκών χειρουργείου και χειρουργού πριν καν εκφραστούν αν είναι δυνατόν.
  • Αντοχή υπό πίεση.

Το σεμινάριο «Scrub Nurses» προσφέρει καλλιέργεια και ανάπτυξη όλων των ανωτέρω χαρακτηριστικών με πιστοποιημένη εκπαίδευση στο τομέα αυτό.

Προσφέρεται σε απόφοιτους νοσηλευτικής πανελληνίως και σύμφωνα με τον νόμο Ν. 4655/2020 θα λειτουργήσει για πέντε έτη με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και φορείς υλοποίησης τα Πανεπιστήμια της χώρας, την «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας», το Υπουργείο Υγείας, και την ΑΜΚΕ  «Αναγέννηση & Πρόοδος», η οποία έχει οριστεί υπεύθυνη για τη οικονομική διαχείριση και την τεχνική εποπτεία των προγραμμάτων αυτών. Μετά την πάροδο των πέντε ετών η οικονομική στήριξη συνεχίζεται από πόρους του Υπουργείου Υγείας.