Scrub Nurses

Πλαίσιο - Ιστορική Αναδρομή

Το πρόγραμμα Scrub Nurses Training βασίζεται στις αρχές των προγραμμάτων του AO Trauma Foundation που αποτελεί την κορυφαία δύναμη παγκοσμίως για την εκπαίδευση και την κατάρτιση ορθοπαιδικών τραυμάτων. Στα προγράμματα αυτά, που είναι προσεκτικά σχεδιασμένα και περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική άσκηση σε πλαστικά οστά, μικρές ομάδες συζήτησης για κλινικά σενάρια, πτωματικά εργαστήρια και διαδικτυακά σεμινάρια, έχουν εκπαιδευτεί δεκάδες χιλιάδες χειρουργοί και νοσοκόμες. To εθνικό κέντρο του AO, AOTrauma Chapter Greece, ιδρύθηκε το 2010 και από τότε έχει διοργανώσει περισσότερα από 30 σεμινάρια.

O νοσηλευτής χειρουργείου (Scrub nurse) είναι ειδικός νοσηλευτής/τρια που εργάζεται στο χειρουργείο ως βοηθός κατά την επέμβαση ή στην κίνηση για να εξυπηρετήσει τις άμεσες ανάγκες του χειρουργείου. Εξασφαλίζεται έτσι μια ομαλή εξέλιξη της επέμβασης, ελαχιστοποιούνται οι επιπλοκές και διατηρείται το αποστειρωμένο πεδίο και η cost and time effective λειτουργία του χειρουργείου.

Οι Scrub Nurses συχνά απαιτείται να είναι σε ετοιμότητα τα βράδια, τα σαββατοκύριακα, τις αργίες και τις νύχτες για χειρουργική επέμβαση έκτακτης ανάγκης, η οποία μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή (24/7/365). Σε μεγάλα νοσοκομεία μπορεί να ειδικεύονται σε έναν συγκεκριμένο τύπο χειρουργικής επέμβασης, όπως καρδιακή, ορθοπαιδική ή γενική. Κατά κανόνα όμως, οι νοσηλευτές δεν τοποθετούνται μόνιμα σε μια συγκεκριμένη ειδικότητα (π.χ. Ορθοπαιδική, Ουρολογία κ.λπ.) αλλά πρέπει να μετακινούνται συχνά χωρίς να έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Παρά το γεγονός ότι έχουν σημαντικό ρόλο στη διάσωση ζωών και στη βελτίωση της υγείας των χειρουργικών ασθενών, στην Ελλάδα δεν υπάρχει περαιτέρω προγραμματισμένη εκπαίδευση για νοσηλευτές μετά την αποφοίτησή τους.

Το Scrub Nursing είναι μια εξαιρετικά απαιτητική αλλά και άμεσα ανταποδοτική νοσηλευτική εξειδίκευση.

Ο ρόλος των Scrub Nurses είναι:

 • Σχολαστική επιτήρηση άσηπτης διαδικασίας
 • Προετοιμασία του χειρουργείου και των χειρουργικών εργαλείων για την επέμβαση.
 • Εξαιρετικό ομαδικό πνεύμα
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και κριτικής σκέψης
 • Εξαιρετική δεξιότητα επικοινωνίας.
 • Προβλεπτική ικανότητα. Αναγνώριση και κάλυψη αναγκών χειρουργείου και χειρουργού πριν καν εκφραστούν αν είναι δυνατόν.
 • Αντοχή υπό πίεση.

Το πρόγραμμα Scrub Nurses Training, καθώς και σύνολο εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν στη διαχείριση τραύματος υλοποιούνται σύμφωνα με το Ν.4655/2020 (ΦΕΚ 16Α /31-1-2020 ), όπως αυτός τροποποιήθηκε από το ν.4702/2020 (ΦΕΚ130Α/3-7-2020 ),  με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) σε πιλοτική φάση πέντε ετών. Συνεργαζόμενοι φορείς είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Υπουργείο Υγείας και η ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος (Α&Π), η οποία έχει οριστεί υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση και την τεχνική εποπτεία των προγραμμάτων αυτών. Μετά την πάροδο των πέντε ετών η οικονομική στήριξη συνεχίζεται με πόρους του Υπουργείου Υγείας.

Ειδικά για το σεμινάριο

Το σεμινάριο Scrub Nurses Training προσφέρει καλλιέργεια και ανάπτυξη των νοσηλευτών με πιστοποιημένη εκπαίδευση στον τομέα αυτό και απευθύνεται σε πτυχιούχους νοσηλευτές που εργάζονται σε χειρουργεία του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν:

 • Να σχεδιάζουν το κατάλληλο πλάνο φροντίδας για ασθενείς σε περιεγχειρητικό περιβάλλον
 • Να προετοιμάζουν και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα όργανα και εμφυτεύματα για τη διαχείριση των καταγμάτων
 • Να χρησιμοποιούν επαγγελματικά δίκτυα για να μοιράζονται ιδέες και να παρέχουν υποστήριξη

Στο σεμινάριο χρησιμοποιούνται τρεις διαφορετικές μέθοδοι μάθησης. Διαλέξεις για το θεωρητικό μέρος. Πρακτική άσκηση και συζητήσεις σε μικρές ομάδες στο πλαίσιο της διαδραστικής μάθησης.

Προϋποθέσεις - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Νοσηλευτές Χειρουργείου του δημόσιου τομέα:

 • Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο πτυχίου

Βεβαίωση από την υπηρεσία σας ότι απασχολείστε ως νοσηλευτής χειρουργείου

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Ακολουθούν τα υλοποιούμενα και προγραμματισμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια. Παρακαλούμε επιλέξτε σεμινάριο ώστε να μεταβείτε στη σχετική σελίδα με αναλυτικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο σεμινάριο. Πατήστε εδώ για να δείτε πληροφορίες για υλοποιημένα σεμινάρια (τιμή φίλτρου “Κατάσταση”: Υλοποιημένα).