ΣΠΟΥΔΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

24/2/2020 Απόκτηση του τίτλου ειδικότητας ‘Ιατρική της Εργασίας και Περιβάλλοντος’
2018-σήμερα Σπουδή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής-Σχολή Δημόσιας Υγείας με τίτλο

«Επαγγελματική και Βιομηχανική Υγιεινή»

2019 Εκπαιδευτής στο Pre Hospital Trauma Life Support (P.H.T.L.S)
2017 – 2019 Σεμινάρια Ιατρικού Βελονισμού-Πιστοποίηση Άσκησης Ιατρικού

Βελονισμού

2015 – 2020 Εκπαίδευση στην Ειδικότητα: Ιατρική της Εργασίας
2015 Εκπαίδευση στο P.H.T.L.S.
2009 – 2010 Σχολείο Εφαρμογής Υγειονομικού Προσωπικού Πολεμικής

Αεροπορίας (ΚΕΥΠΑ)-251 ΓΝΑ

2010 Εκπαίδευση στο A.T.L.S. , BLS
2010 Σχολείο Αεροπορικής Ιατρικής-251 ΓΝΑ

Βραβείο καλύτερης εργασίας με θέμα ‘Σωματική άσκηση και διατροφή Ιπταμένων’

2003 – 2009 Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Βαθμός πτυχίου: 7,4 (Λίαν καλώς)

 

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

 

2017 Αποφοίτηση από Σχολείο Προσομοιωτή Διαφυγής από βυθιζόμενο Ελικόπτερο (Helo Dunker)
2010 – 2011 Εξειδίκευση στην Αεροπορική Ιατρική (ΙΙΑΙ)
Επιτυχής εκπαίδευση υψηλών G στην ανθρωποφυγόκεντρο (High-G Centrifuge Training)
Εκπαίδευση σε αεροσκάφη Τ-6 A, Τ-2C/E
Αποφοίτηση από Σχολείο Εκπαίδευσης Θαλάσσιας Επιβίωσης (ΣΕΘΕ)
Εκπαίδευση σε μαχητικό αεροσκάφος F-4E

 

ΠΤΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

2011 – σήμερα Συμμετοχή σε πτήσεις με μεταφορικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας (C-130, C-27)

 

 

2011 – 2012 Πτήσεις με μαχητικό αεροσκάφος F-4E και F16 Block 30 ως back seater
2011 Πτήσεις με εκπαιδευτικά αεροσκάφη Τ-6Α, Τ-2C/E ως back

seater

2010 – σήμερα Συμμετοχή σε αποστολές Έρευνας/Διάσωσης με ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας ως διασώστης

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 

Αγγλικά Certificate οf Proficiency in English, University of Michigan (Επίπεδο C2)
Γαλλικά Delf 1er Degré (Delf 1ου Βαθμού)

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

2016 Ramstein Aerospace Medicine Summit NATO STO Technical Course
2009 – σήμερα Συνεχής παρακολούθηση ετήσιων Ιατρικών Συνεδρίων

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

2020 Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια της ειδίκευσης στην Ιατρική της Εργασίας με θέμα: ‘Εκτίμηση της θυρεοειδικής λειτουργίας και του βιολογικού κινδύνου εργαζομένων στην

ΟΕΔΑ Φυλής’

2018-σήμερα Συμμετοχή ως μελετητής σε επιδημιολογική μελέτη που αφορά στην υγεία πληθυσμού που διαμένει πλησίον ελληνικού ΧΥΤΑ
2018-2019 Συμμετοχή ως μελετητής και συγγραφέας σε επιδημιολογική

μελέτη που αφορά στην υγεία εργαζομένων σε ελληνικό ΧΥΤΑ

2016 Παρουσίαση κλινικών περιστατικών στο Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων
2016 Διάλεξη στο Συνέδριο Ταξιδιωτικής Ιατρικής με θέμα ‘Υγεία και

διάστημα’

2015 – σήμερα Αναρτημένες ανακοινώσεις σε Πανελλήνια Συνέδρια και στο Διαβαλκανικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων
2015 – σήμερα Εκπαιδευτικές ομιλίες στο Σχολείο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ),

στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ) και στο ΚΕΥΠΑ

2010 – 2015 Διαλέξεις στο προσωπικό της 117ΠΜ σε θέματα Αεροπορικής και Προληπτικής Ιατρικής (Φυσιολογία Πτήσεων, Κόπωση,

Διατροφή-Άσκηση, Επίκαιρα Θέματα)

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

 

2020-σήμερα Ιπτάμενος Ιατρός Αεροπορικής Ιατρικής στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Έρευνας του Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής

(ΚΑΙ)

2019-σήμερα Ιατρός Εργασίας και Ιπτάμενος Ιατρός Αεροπορικής Ιατρικής στην 112 Πτέρυγα Μάχης (Ελευσίνα)
2015-2019 Εκπαίδευση στην ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας
2015 – 2017 15 μήνες κλινική άσκηση στην Εσωτερική Παθολογία 6 μήνες κλινική άσκηση στην Πνευμονολογία

1 μήνα άσκηση στην Οφθαλμολογία

 

 

1 μήνα άσκηση στην ΩΡΛ

3 μήνες άσκηση στην Ορθοπεδική 2 μήνες άσκηση στη Δερματολογία

2 μήνες πρακτική άσκηση στο Ιατρείο Εργασίας του Θριασίου 3 μήνες πρακτική άσκηση στο ιατρείο Εργασίας της εταιρείας Nokia

1 μήνας πρακτική άσκηση στη εταιρεία Flexopack

2017 – 2018 Θεωρητική εκπαίδευση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ)
2010 – 2015 Ιατρός Μονάδας και Προϊστάμενος Υγειονομικής Υπηρεσίας 117 Πτέρυγας Μάχης

Ιατρός Φρουραρχείου Ν. Ηλείας

Επιπρόσθετες πληροφορίες