Σχετικά

Η λέξη cadaver (πτώμα) προέρχεται από τη λατινική λέξη cadere (“to fall”). Η χρήση της λέξης στην ιατρική αναφέρεται σε πτωματικό ανθρώπινο ιστό (ολόκληρο σώμα ή τμήμα του) που χρησιμοποιείται από φοιτητές ιατρικής, γιατρούς και άλλους επιστήμονες για να μελετήσουν την ανατομία, να εντοπίσουν σημεία ασθένειας, να εκπαιδευτούν σε άγνωστες χειρουργικές τεχνικές. Οι μαθητές της ιατρικής σχολής μελετούν και τεμαχίζουν πτώμα ως αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσής τους.

Το σεμινάριο Πρακτική Εκπαίδευση σε Πτωματικό ιστό (Hands-on Cadaver Course/HOCC) έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία σε φοιτητές ιατρικής, ειδικευόμενους και επαγγελματίες υγείας μέσω μιας ποικιλίας διαδραστικών εργαστηρίων.

Τα πρακτικά εργαστήρια HOCC παρέχουν σε βάθος ολοκληρωμένη ανασκόπηση της χειρουργικής ανατομίας και προσφέρουν τη δυνατότητα στους ειδικευόμενους και τους φοιτητές ιατρικής να ενισχύσουν τις χειρουργικές τους δεξιότητες. Στόχος του HOCC είναι, μέσα από την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, η βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον ασθενή.

Το πρόγραμμα ΗOCC απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτητές ιατρικής και ειδικευόμενους ιατρούς και υλοποιείται από την ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος (Α&Π).

Σεμινάρια

Ακολουθεί το σύνολο των προγραμματισμένων σεμιναρίων του εκπαιδευτικού φορέα.

Στοιχεία επικοινωνίας

HOCC/ΠΓΝ Αττικόν ΟΚΕΕ Π.Ν. Σουκάκος

Ρίμινι 1, Χαϊδάρι 124 62