-ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου 2002 έως σήμερα

-ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μηχανή ΕΚΑΒ-Δικυκλιστής 2004 έως σήμερα

-ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ε.Τ.Ι.Κ   2004 έως σήμερα

-Εκπαιδευτής:Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Πληρωμάτων EKAB 2005-έως σήμερα

Υπεύθυνος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης ΕΚΑΒ ΚΡΗΤΗΣ 2009-2012

-Εκπαιδευτής:ΙΕΚ ΕΚΑΒ 2009,2012

-Εκπαιδευτής:ΔΙΕΚ ΕΚΑΒ 2018-2019

-Εκπαιδευτής: Ε.Π.Ι  ΕΚΑΒ Ηρακλείου / Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επείγουσας Ιατρικής(-17ο ,18ο , 22ο .24ο )

-Δντής Προγράμματος- Εκπαιδευτής :PHTLS-Prehospital Trauma Life Support / Αντιμετώπιση Τραύματος Προνοσοκομειακά 2007-έως σήμερα

-Εθνικός Συνονιστής Προγράμματος Ελλάδας Εκπαιδευτής – T.C.C.CTactical Combat Casualty Care/

Διαχείριση Τραύματος σε συνθήκες Μάχης-Εκπαίδευση στις Ένοπλες Δυνάμεις  – 2016-έως σήμερα

-Εκπαιδευτής: T.E.C.C Tactical Emergency Casualty Care / Διαχείριση Τραύματος σε Ειδικές Συνθήκες στο Αστικό Περιβάλλον 2017 έως σήμερα

-Εκπαιδευτής: A.M.L.S– Advanced Medical Life Support / Εξειδικευμένη Υποστήριξη  Ζωής  2018- έως σήμερα

-Εκπαιδευτής: All Hazards Disaster Response / Αντιμετώπιση και Διαχείριση Συμβάντων Μαζικών Απωλειών Υγείας

-Δντής Προγράμματος- Εκπαιδευτής : TFR-Trauma First Response / Αντιμετώπιση Τραύματος Προνοσοκομειακά

από τον 1ο Ανταποκριτή

-Εκπαιδευτής: Bcon-Bleeding Control  / Έλεγχος Αιμορραγίας   2011-έως σήμερα

-Εκπαιδευτής: B.L.S – ΚΑΡΠ Α / Εκπαίδευση  κοινού 2005-έως σήμερα ΕΚΑΒ Ηρακλείου

-Εκπαιδευτής: B.L.S – ERC  2014 έως σήμερα

-Εκπαιδευτής: Πρώτες Βοήθειες Πρωτοβάθμια–Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

-Instructor Course A.L.S –  Advanced Life Support  / -Εξειδικευμένη Υποστήριξη  Ζωής  2011

-Εκπαιδευτής σε Συνέδρια Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας / Κλινικά Φροντηστήρια

Ομιλητής σε Συνέδρια Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας

Κριτής σε Διαγωνισμούς Διασωστών-Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση