• Χρονολογία γέννησης: 15 /04 /1964.
  • Τόπος γέννησης: Λευκόγεια – Κάτω Νευροκοπίου Δράμας.
  • Φοίτησε στο Γενικό Λύκειο Κάτω Νευροκοπίου , απ’ όπου αποφοίτησε το 1983.
  • Αμέσως μετά υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως  Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός  μέχρι το 1986.
  • Το 1986 προσελήφθη στο νεοσύστατο τότε Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β. 166). Τον τελευταίο χρόνο είναι συντονιστής στο επιχειρησιακό κέντρο του ΕΚΑΒ.
  • Το 2004 αποφοίτησε από το Ι.Ε.Κ. του Ε.Κ.Α.Β. και πήρε το πτυχίο του «Διασώστη – πλήρωμα ασθενοφόρου».
  • Είναι εκπαιδευτής στο Ι.Ε.Κ. του Ε.Κ.Α.Β.
  • Εκπαιδευτής και διευθυντής προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης  (E.R.C) στην Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
  • Εκπαιδευτής και Διευθυντής προγραμμάτων στην προνοσοκομειακή αντιμετώπιση τραύματος (P.H.T.L.S)  της Ν.Α.Ε.Μ.Τ (National Association Emergency Medical Technician).
  • Μέλος του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών (Ε.Τ.Ι.Κ)
  • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας» (Ε.Ε.Ε.Π.Φ.)
Επιπρόσθετες πληροφορίες