Εκπαίδευση : Πτυχιούχος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων της σχολής «Τεχνολογία Ιατρικών Συστημάτων-Ιατρική Οργανολογία» – Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας – Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης : Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου Ο.Ε.Ε.Κ. Ηρακλείου

Επαγγελματικό προφίλ : Ατομική Επιχείρηση – Διασώστης/Πλήρωμα Ασθενοφόρου  – Τηλεφωνητής  Συντονιστικού Κέντρου – Γραμματεία Δ/ντου ΕΚΑΒ- Υπεύθυνη Γραμματειακής Υποστήριξης ΕΠΙ-ΕΚΑΒ(Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής)- Γραφείο Προμηθειών ΕΚΑΒ

Προγράμματα ΝΑΕΜΤ: Εθνική Διοικητική Συντονίστρια PHTLS

Επιπρόσθετες πληροφορίες