Υπηρετώ στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας από το 1994. Εργάστηκα, κατά κύριο λόγο, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Μετεκπαιδεύτηκα στο Σχολείο Αεροπορικής Ιατρικής, Τμήμα Αεροπορικής Νοσηλευτικής.

Παρακολούθησα πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Επείγουσα Νοσηλευτική – Νοσηλευτική Τραύματος στο Maryland Institute for Emergency Medical Services Systems των Η.Π.Α.

Είμαι κάτοχος τίτλου Ειδικότητας Χειρουργικής Νοσηλευτικής.

Διετέλεσα συντονίστρια του προγράμματος ATLS του 251 ΓΝΑ για δύο χρόνια.

Από το 2008 είμαι εκπαιδεύτρια και συντονίστρια του προγράμματος PHTLS του 251 ΓΝΑ.

Επιπρόσθετες πληροφορίες