Prehospital Trauma Life Support

PHTLS_LOGO

Πλαίσιο-Ιστορική αναδρομή

Η αντιμετώπιση του τραυματία στον προνοσοκομειακό χώρο απασχολεί τα συστήματα υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Prehospital Trauma Life Support (PHTLS), είναι ένα εντατικό σεμινάριο αντιμετώπισης τραύματος προνοσοκομειακά. Με παρουσία σε 69 χώρες αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης παγκοσμίως και αριθμεί περί τους 11.000 πιστοποιημένους εκπαιδευτές και περί τους 700.000 πιστοποιημένους εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας παγκοσμίως.

Σκοπός του PHTLS είναι η εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών υγείας που δραστηριοποιούνται στον προνοσοκομειακό χώρο και υποστηρίζουν τον βαρέως πάσχοντα τραυματία από τη στιγμή του τραυματισμού, με την αντιμετώπιση στο σημείο συμβάντος, τη διαχείριση κατά τη διακομιδή έως και την ολοκληρωμένη παράδοση στην ομάδα τραύματος των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.).

Στόχος του PHTLS αποτελεί η μείωση των προβλέψιμων άδικων θανάτων και αναπηριών από τραύμα. Η εφαρμογή σωστής προνοσοκομειακής περίθαλψης μπορεί συχνά να κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου, μεταξύ της προσωρινής, σοβαρής ή μόνιμης, αναπηρίας και μιας ζωής γεμάτης παραγωγικότητα και ευημερία.

Η National Association of Emergency Medical Technicians (ΝΑΕΜΤ) σχεδίασε και υλοποιεί το PHTLS από το 1983, σε συνεργασία με το Αμερικάνικο Κολέγιο Χειρουργών (American College of Surgeons – ACS) και αποτελεί το πνευματικό δημιούργημα του επιτυχημένου προγράμματος Advanced Trauma Life Support (ATLS), που εκπαιδεύει ιατρικό κυρίως προσωπικό για την αντιμετώπιση του τραυματία στις υγειονομικές μονάδες.

Η ύλη του προγράμματος καθορίζεται από ειδική επιστημονική επιτροπή της ΝΑΕΜΤ και του ACS, συνδυάζει όλα τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα, τροποποιεί τη διδακτέα ύλη ανά τετραετία, ώστε να είναι προσαρμοσμένη στα νεότερα επιστημονικά δεδομένα, εκδίδει νέο εγχειρίδιο που περιλαμβάνει όλη την επικαιροποιημένη ύλη και παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος σε όλο τον κόσμο.

Στην Ελλάδα, τη χρησιμότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος αναγνώρισε πρώτος ο καθηγητής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών  κ. Ι. Ανδρουλάκης, με τις ενέργειες του οποίου το πρόγραμμα ήλθε στη χώρα μας το 1998 και με τη βοήθεια συνεργατών διαδόθηκε σε Ελλάδα και Κύπρο. Στην Ελλάδα έχουν ήδη υλοποιηθεί 211 εκπαιδευτικά προγράμματα, υψηλής ποιότητας, με 4.773 πιστοποιημένους εκπαιδευμένους και 128 ενεργούς πιστοποιημένους εκπαιδευτές.

To PHTLS υλοποιείται σύμφωνα με το Ν.4655/2020 (ΦΕΚ 16/Α31-1-2020) όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 4702/2020 (ΦΕΚ130/Α3-7-2020) με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) σε πιλοτική φάση πέντε ετών. Συνεργαζόμενοι φορείς είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ), το Υπουργείο Υγείας, η Προνοσοκομειακή Φροντίδα ως επιστημονικά υπεύθυνος φορέας της NAEMT στην Ελλάδα (National Coordinating Organization – NCO) και η ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος (Α&Π), η οποία έχει οριστεί υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση και την τεχνική εποπτεία των προγραμμάτων αυτών. Μετά την πάροδο των πέντε ετών η οικονομική στήριξη συνεχίζεται με πόρους του Υπουργείου Υγείας.

Ειδικά για το σεμινάριο

Σύμφωνα με το Ν.4655/2020 (ΦΕΚ 16/Α31-1-2020), όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 4702/2020 (ΦΕΚ130/Α3-7-2020), το σεμινάριο PHTLS απευθύνεται σε εν ενεργεία διασώστες- ιατρούς, νοσηλευτές που απασχολούνται ως πλήρωμα ασθενοφόρου και  υπηρετούν στο ΕΚΑΒ και σε Κέντρα Υγείας (ΠΦΥ), καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές συνεργαζόμενων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, συναφών με το αντικείμενο του τραύματος. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής, αποτελεί οι ιατροί και οι νοσηλευτές να προσκομίσουν εν ισχύ πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος ATLS και ATCN, αντίστοιχα.

Η συμμετοχή στην πιστοποιημένη εκπαίδευση του PHTLS των επαγγελματιών υγείας αποτελεί σημείο αναφοράς, κάτω από την οπτική προσέγγιση της άρτιας παραλαβής και καταγραφής των απαραίτητων χαρακτηριστικών, προς όφελος του βαρέως πάσχοντα τραυματία. Παράλληλα, αναπτύσσεται κοινή γλώσσα επικοινωνίας και αντιμετώπισης του βαρέως πάσχοντα τραυματία.

Το PHTLS ενσωματώνει θεωρητική γνώση, η οποία στηρίζεται ανελλιπώς στα νεότερα επιστημονικά δεδομένα, καθώς και ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων με σκοπό τη συστηματική εκπαίδευση πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο αντιμετώπισης του βαρέως πάσχοντα τραυματία, το οποίο περιλαμβάνει:

 • Την ασφαλή προσέγγιση στον χώρο συμβάντος
 • Τη γρήγορη και αξιόπιστη πρωτοβάθμια εκτίμηση του τραυματία και όταν απαιτείται, τον επείγοντα απεγκλωβισμό του
 • Την αναγνώριση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων, όπως υποξαιμία, shock κλπ. και την αντιμετώπιση τους
 • Τη γνώση της σωστής ακινητοποίησης του τραυματία
 • Την εκτέλεση πλήρους δευτεροβάθμιας εκτίμησης και τη γρήγορη και ασφαλή του μεταφορά στην πλησιέστερη και καταλληλότερη υγειονομική μονάδα.

Οι αξίες του PHTLS κωδικοποιούνται ως μέθοδος Treat as You Go, δηλαδή αντιμετώπιση απειλών για τη ζωή κατά την ώρα της διακομιδής του τραυματία, που συνδυάζει ιδανικά τις απόψεις Scoop and Run και Stay and Play που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν.

Η εκπαιδευτική διαδικασία, διάρκειας 16 ωρών, στοχεύει στη συνεχή αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας στον βαρέως πάσχοντα και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Φυσιολογία της ζωής και του θανάτου
 • Κινηματική του τραύματος
 • Αξιολόγηση και διαχείριση της σκηνής του συμβάντος
 • Αξιολόγηση και διαχείριση του τραυματία
 • Διαχείριση αεραγωγού, οξυγόνωσης και αερισμού
 • Αντιμετώπιση εξωτερικής και εσωτερικής αιμορραγίας
 • Αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων

Ακινητοποίηση και διακομιδή

Προϋποθέσεις-Δικαιολογητικά

Για τους εργαζόμενους, εν ενεργεία διασώστες, ιατρούς, νοσηλευτές που απασχολούνται ως πλήρωμα ασθενοφόρου και υπηρετούν στο ΕΚΑΒ:

 1. Φωτογραφία προσώπου (τύπου αστυνομικής ταυτότητας).
 2. Βεβαίωση Εργασίας με ημερομηνία εντός του τελευταίου εξαμήνου, η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Προσωπικού του παραρτήματος που υπηρετεί ο υπάλληλος μετά από αίτησή του.

Για τους εργαζόμενους, εν ενεργεία διασώστες, ιατρούς*, νοσηλευτές** που απασχολούνται ως πλήρωμα ασθενοφόρου και υπηρετούν σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας):

 1. Φωτογραφία προσώπου (τύπου αστυνομικής ταυτότητας).
 2. Βεβαίωση Εργασίας με ημερομηνία εντός του τελευταίου εξαμήνου, που να αναγράφει τη δομή ΠΦΥ στην οποία υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος.
 3. Εναλλακτικά, υπεύθυνη δήλωση του διευθυντή της δομής ΠΦΥ με ημερομηνία εντός του τελευταίου εξαμήνου που να βεβαιώνει την ειδικότητα του ενδιαφερόμενου, καθώς και ότι επανδρώνει ασθενοφόρο.

*  Οι ιατροί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα PHTLS  θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν εν ισχύ (εντός της τελευταίας 4ετίας) πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος Advanced Trauma Life Support/ATLS

** Οι νοσηλευτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα PHTLS  θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν εν ισχύ  (εντός της τελευταίας 4ετίας) πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος Advanced Trauma Care for Nurses/ATCN

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των συνεργαζόμενων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

 1. Φωτογραφία προσώπου (τύπου αστυνομικής ταυτότητας).
 2. Αντίγραφο πτυχίου
 3. Αντίγραφο εν ισχύ πιστοποιητικού ATLS / ATCN
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 ή από το gov.gr, ΠΡΟΣ Trauma Edu, όπου θα αναγράφει ότι: «Είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «…» (τίτλος ΠΜΣ) και επιθυμώ στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών σπουδών μου να παρακολουθήσω το εκπαιδευτικό πρόγραμμα PHTLS …/…/…… (ημερομηνία διεξαγωγής) το οποίο προγραμματίζεται να διεξαχθεί … (τοποθεσία διεξαγωγής)».

Πολιτική Ακύρωσης

Ακύρωση Θέσης και Επιστροφή Συμβολικής Συνδρομής δύνανται να πραγματοποιηθούν έως και 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου και εφόσον δεν έχουν παραληφθεί τα εγχειρίδια από τον ενδιαφερόμενο.

Στο ενδεχόμενο αιτήματος αναβολής της συμμετοχής του ενδιαφερόμενου, για σημαντικό λόγο, από σεμινάριο που έχει ήδη εγγραφεί, δίδεται η δυνατότητα παρακολούθησης σε επόμενο βάσει των ημερομηνιών που θα ενημερωθεί από το διοικητικό συντονιστή του σεμιναρίου.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αναβάλλει δύο φορές (2) τη συμμετοχή του, χάνει το δικαίωμα επιδότησης.

Σεμινάρια

Ακολουθούν τα προγραμματισμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια. Παρακαλούμε επιλέξτε σεμινάριο ώστε να μεταβείτε στη σχετική σελίδα με αναλυτικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο σεμινάριο.

ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 02/10/2023
ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 26/10/2023

Εκπαιδευτική Ομάδα

Αναισθησιολόγος, Επιμελητής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Ιατρός – Γενικός Χειρουργός
Χειρουργός-Διευθυντής ΕΣΥ, Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΘ Παπαγεωργίου
Ιατρός Χειρουργός/Επειγοντολόγος
Ορθοπαιδικος – Διευθυντής ΕΣΥ
Ιατρός, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, MD, PhD, MSc, Διευθυντής ΕΣΥ
Αναισθησιολόγος
Ιατρός Αναισθησιολόγος/Συν.Διευθύντρια ΤΕΠ Γ.Ν.Α. ΚΑΤ
Ειδικός Παθολόγος
Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου ΕΚΑΒ Κέρκυρας
Αξιωματικός Νοσηλεύτρια, MSc
Πλήρωμα Ασθενοφόρου – Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος Μηχανικός, Τ.Ε.
Πλήρωμα Ασθενοφ/όρου ΕΚΑΒ Κρήτης
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΙΕΚ Ε.Κ.Α.Β –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ (2005) – ΒΑΘΜΟΣ Α’
Αντισμήναρχος Υγειονομικού Νοσηλευτικής
Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου
BA, MSc (c), EMT – I, Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου, NAEMT Education Coordinator
Διασώστης –πλήρωμα ασθενοφόρου
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
ΔΕ – Διασώστης Πλήρωμα ασθενοφόρου
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
ΠΕ Διοικητικός ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης
ΤΕ Μηχανικών Ιατρικών Συστημάτων-ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ΕΚΑΒ Ηρακλείου
Νοσηλεύτρια ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από το 2002 έως σήμερα
Διασώστρια – Πλήρωμα Ασθενοφόρου ΕΚΑΒ

Σχετικοί σύνδεσμοι