Logo_ATCN
ATLS logo
PHTLS

Ιστορία

Η ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος» (Α&Π) συστάθηκε το 2008 με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων στους τομείς της Υγείας, του Αθλητισμού, της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις της Α&Π υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα. 

Στο πλαίσιο των δράσεων της στον τομέα της εκπαίδευσης, η Α&Π ανέλαβε την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην αντιμετώπιση του τραύματος. Ως υπεύθυνη για τη διαχείριση και την τεχνική εποπτεία των προγραμμάτων αυτών, η Α&Π σχημάτισε για τον σκοπό αυτό, τον Μάρτιο του 2020, τη Διαχειριστική Ομάδα Προγραμμάτων Τραύματος, Trauma Edu.

Η διαμόρφωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με την αντιμετώπιση του τραύματος πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, η οποία αφορά την εξ’ ολοκλήρου χρηματοδότηση σειράς έργων, υποδομών και εκπαίδευσης για την ενίσχυση της Υγείας στην Ελλάδα, με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα $750 εκατομμύρια.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνται σύμφωνα με το Ν.4655/2020 (ΦΕΚ 16/Α31-1-2020), όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 4702/2020 (ΦΕΚ130/Α3-7-2020),  με αποκλειστική δωρεά από το ΙΣΝ σε πιλοτική φάση πέντε ετών. Συνεργαζόμενοι φορείς είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ), το Υπουργείο Υγείας και η Α&Π.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι:

 • Advanced Trauma Life Support (ATLS):Εκπαιδευτικά προγράμματα για την αντιμετώπιση του πολυτραυματία σε 6ο ετείς και επί πτυχίω, φοιτητές Ιατρικής.
 • Αdvanced Trauma Care for Nurses (ATCN):Εκπαιδευτικά προγράμματα για την αντιμετώπιση του πολυτραυματία τα οποία απευθύνονται σε τελειόφοιτους Νοσηλευτικής Σχολής, σε πτυχιούχους νοσηλευτές στον πρώτο χρόνο από την απόκτηση του πτυχίου τους και πριν την έναρξη εργασίας ως νοσηλευτές, καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές συνεργαζόμενων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, συναφών με το αντικείμενο του τραύματος.
 • Prehospital Trauma Life Support (PHTLS): Εκπαιδευτικά προγράμματα στην προνοσοκομειακή αντιμετώπιση του τραυματία, τα οποία απευθύνονται σε εν ενεργεία διασώστες, ιατρούς, νοσηλευτές που απασχολούνται ως πλήρωμα ασθενοφόρου και υπηρετούν στο ΕΚΑΒ και σε Κέντρα Υγείας (ΠΦΥ) σε όλη την Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι οι ιατροί και οι νοσηλευτές θα πρέπει να προσκομίσουν εν ισχύ πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος ATLS & ATCN, αντίστοιχα. Καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές συνεργαζόμενων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, συναφών με το αντικείμενο του τραύματος.
 • Advanced Paediatric Life Support (APLS): Εκπαιδευτικά προγράμματα στην αντιμετώπιση του παιδιατρικού ασθενή – επείγουσα ιατρική για παιδιά – τα οποία απευθύνονται σε 6οετείς φοιτητές και πτυχιούχους ιατρούς στον πρώτο χρόνο από την απόκτηση του πτυχίου τους και πριν την έναρξη εργασίας ως ιατροί.
 • Hands on Cadaver CourseOCC): σεμινάρια χειρουργικής ανατομίας σε ειδικευόμενους ορθοπαιδικούς και σεμινάρια για τη διαχείριση του θλαστικού τραύματος με εκμάθηση χειρουργικών δεξιοτήτων σε 5ο ετείς και 6ο ετείς φοιτητές Ιατρικής.
 • Scrub Nurses Training: Εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε νοσηλευτές χειρουργείου.
 • Surgical Simulation Lab: Ιατρική προσομοίωση χειρουργικών και επειγόντων περιστατικών για ειδικευόμενους γενικούς χειρουργούς και ορθοπαιδικούς χειρουργούς Θωρακοχειρουργούς, γυναικολόγους, ουρολόγους και φοιτητές ιατρικής.
 • Chris Hani Baragwanath Academic Hospital Trauma Fellowships (CHBAH Trauma Fellowships): Πρόγραμμα υποτροφιών για μετεκπαίδευση στην Αντιμετώπιση Βαρέος Τραύματος σε ιατρούς ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής και Ορθοπαιδικής Χειρουργικής στο κέντρο εκπαίδευσης Trauma Directorate του CHBAH.

Σκοπός

Σήμερα παρατηρείται στη χώρα μας σημαντικό ποσοστό τραυματιών που καταλήγουν είτε σε θάνατο είτε σε αναπηρία. Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητη η μείωση της θνησιμότητας και νοσηρότητας από το τραύμα. Στην επίτευξη αυτού του σκοπού έχει διαπιστωθεί ότι διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο η οργάνωση κέντρων τραύματος, με αρχικό στάδιο την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, διασώστες) στις βασικές αρχές αντιμετώπισης του τραυματία. Η βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας που σχετίζονται με το τραύμα καθορίζει την ποιότητα ζωής του τραυματία.

Η Διαχειριστική Ομάδα Προγραμμάτων Τραύματος, Trauma Edu, της ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος» (Α&Π), υλοποιεί το υψίστης σημασίας έργο που περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα για το τραύμα. Σκοπός είναι να μεταβάλει σημαντικά τα δεδομένα που υπάρχουν έως σήμερα στη χώρα για τον τραυματία, αφού με τη σωστή εκπαίδευση θα γίνεται ορθή αντιμετώπιση του, με αποτέλεσμα την μείωση άδικων θανάτων και αναπηριών που ενδέχεται να προκαλέσει το τραύμα.

. Σύμφωνα με αυτόν, τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο τραύμα υλοποιούνται με αποκλειστική χρηματοδότηση από το ΙΣΝ σε πιλοτική φάση πέντε ετών. Συνεργαζόμενοι φορείς είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ), το Υπουργείο Υγείας και η Α&Π, η οποία έχει οριστεί υπεύθυνη για τη διαχείριση και την τεχνική εποπτεία των προγραμμάτων αυτών.

Στις 13 Φεβρουαρίου 2020, υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των ΑΕΜΥ ΑΕ, Εθνικό Κέντρο ATCN, Greek Chapter ACS/Greek Committee on Trauma και Εθνικό Κέντρο PHTLS. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα λαμβάνουν χώρα σε πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα, σταδιακά σε:

 • ΕΚΠΑ/ΠΓΝ Αττικόν ΟΚΕΕ Π. Ν. Σουκάκος
 • ΕΚΠΑ/ΓΝΑ Ιπποκράτειο
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης/Ιατρική Σχολή Ηρακλείου
 • Πανεπιστήμιο Πατρών/ΠΓΝ Πατρών
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/ΠΓΝ Λάρισας
 • ΑΠΘ / ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 • ΔΠΘ/Αλεξανδρούπολη

Στις αρχές Μαρτίου 2020, η Α&Π πρόσθεσε στην οργανωτική δομή της, νέα ομάδα, την Trauma Edu, προκειμένου να εργαστεί με αφοσίωση  στην υλοποίηση αυτού του πενταετούς πιλοτικού προγράμματος.

Mε τη συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων για το τραύμα πρόκειται να οικοδομηθεί μια νέα πραγματικότητα όσον αφορά στην αντιμετώπιση του τραύματος στην Ελλάδα.