ΙΕΚ : Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

ΙΕΚ : Νοσηλευτική Τραυματιολογία

ΕΑΠ Ανθρωπιστικές Επιστήμες : Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

MSc (c) : Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών

EU Education : MBC, CMI, OPM

PHTLS : Provider, instructor, Course Coordinator, National Coordinator

TCCC : Provider, Instructor, Course Coordinator

AHDR : Provider, Instructor, Course Coordinator

PEPL : Provider, Instructor, Course Coordinator

B-Con : Instructor

ΝΑΕΜΤ : Education Coordinator

REEC : Member of NAEMT Regional European Education Committee

NAEMT fellow

ERC : Course Organizer Bls-AED, ILS, ALS – Course Director : Bls-AED (p&I), ILS, ALS

ACDL : Basic

Επιπρόσθετες πληροφορίες