Εκπαιδευτικές Εβδομάδες Μικροχειρουργικής

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οι Εκπαιδευτικές Εβδομάδες Μικροχειρουργικής αποτελούν μοναδικό θεσμό πανελλαδικά προσφέροντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στη Μικροχειρουργική για Ορθοπαιδικούς Χειρουργούς, Πλαστικούς Χειρουργούς, Ουρολόγους, Νευροχειρουργούς,  και άλλες Χειρουργικές ειδικότητες. Με τη σπουδαία δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γίνεται επανεκκίνηση του θεσμού που θα επιτρέψει σε όλους τους ειδικευόμενους χειρουργούς να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά προγράμματα.

Οι Εκπαιδευτικές Εβδομάδες Μικροχειρουργικής υλοποιούνται σε συνεργασία με την Α΄ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και την Ορθοπαιδική Κλινική  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Από το 1985 η Ορθοπαιδική Κλινική Ιωαννίνων στο Εργαστήριο Μικροχειρουργικής οργάνωνε εκπαιδευτικές εβδομάδες μικροχειρουργικής για όλες τις ειδικότητες. Από το 2016 έως το 2019 πάνω από 200 νέοι χειρουργοί εκπαιδεύτηκαν στο κέντρο με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Από το 2010 ένα παρόμοιο Εργαστήριο Μικροχειρουργικής (James R. Urbaniak) οργάνωσε με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Εβδομάδες Μικροχειρουργικής στο Ορθοπαιδκό Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης Π. Ν. Σουκάκος της Α΄Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ | ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ».

Με τη συνεργασία της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ και της Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων γίνεται προσπάθεια να στηρίξουμε και να επεκτείνουμε την εκπαίδευση νέων χειρουργών στην Μικροχειρουργική.

Με την επανεκκίνηση της λειτουργίας και των δύο εργαστηρίων, κάθε 4 μήνες θα οργανώνονται εναλλάξ στην Αθήνα και τα Ιωάννινα Εβδομάδες Μικροχειρουργικής δίνοντας τη δυνατόττα σε 10 νέους ιατρούς χειρουργικών ειδικοτήτων από όλη την Ελλάδα να έχουν πρόσβαση και στα δύο κέντρα Εκπαίδευσης Μικροχειρουργικής.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμματος «Εκπαιδευτικές Εβδομάδες Μικροχειρουργικής» είναι ο κ. Αναστάσιος Β. Κορομπίλιας-Καθηγητής Ορθοπαιδικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα “Εκπαιδευτικές Εβδομάδες Μικροχειρουργικής” απευθύνεται σε ειδικευόμενους που βρίσκονται τουλάχιστον στο 3ο έτος, καθώς και σε ειδικευόμενους που βρίσκονται σε παράταση της ειδικότητας όλων των χειρουργικών ειδικοτήτων με προτεραιότητα στις ειδικότητες Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Πλαστικής Χειρουργικής, Αγγειοχειρουργικής και Γενικής Χειρουργικής.

Για την επιλογή τηρείται σειρά προτεραιότητας βάσει ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη η ειδικότητα και το έτος ειδικότητας με προτεραιότητα στις ακόλουθες: Ορθοπαιδική Χειρουργική και Τραυματολογία, Πλαστική Χειρουργική, Αγγειοχειρουργική, Γενική Χειρουργική καθώς και χειρουργικές ειδικότητες που έχουν αντικείμενο το Τραύμα.

Η εκπαίδευση μικροχειρουργικής προγραμματίζεται να διεξαχθεί στο Εργαστήριο Μικροχειρουργικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από τις 16 έως 20 Σεπτεμβρίου 2024.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως δηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής έως τη Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024, επιλέγοντας εδώ.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ακολουθούν τα προγραμματισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.