Εκπαιδευτικές Εβδομάδες Μικροχειρουργικής

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οι Εκπαιδευτικές Εβδομάδες Μικροχειρουργικής αποτελούν μοναδικό θεσμό πανελλαδικά προσφέροντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στη Μικροχειρουργική για Ορθοπαιδικούς Χειρουργούς, Πλαστικούς Χειρουργούς, Ουρολόγους, Νευροχειρουργούς,  και άλλες Χειρουργικές ειδικότητες. Με τη σπουδαία δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γίνεται επανεκκίνηση του θεσμού που θα επιτρέψει σε όλους τους ειδικευόμενους χειρουργούς να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά προγράμματα.

Οι Εκπαιδευτικές Εβδομάδες Μικροχειρουργικής υλοποιούνται σε συνεργασία  με την Α΄ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και την Ορθοπαιδική Κλινική  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η Μικροχειρουργική είναι μια εξειδίκευση της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής που αναφέρεται σε όλες τις επεμβάσεις για την αντιμετώπιση τραυμάτων αγγείων, νεύρων, τενόντων, επεμβάσεις που υλοποιούνται με την χρήση μικροσκοπίου. Οι επεμβάσεις αυτές είναι ύψιστης σημασίας καθώς απειλείται άμεσα, όχι μόνο η βιωσιμότητα του άκρου, αλλά συχνά και η ίδια η ζωή του ασθενούς. Επίσης, η μικροχειρουργική εφαρμόζεται από πολλές χειρουργικές   ειδικότητες καθώς η αντιμετώπιση χειρουργικών παθήσεων με την βοήθεια μικροσκοπίου γίνεται με μεγαλύτερη ασφάλεια και ακρίβεια. Παρόλο την σπουδαιότητα αυτής της εξειδίκευσης δεν υπάρχει οργανωμένη κλινική εκπαίδευση των νέων χειρουργών σε αυτό το αντικείμενο. Από το 1985 η Ορθοπαιδική Κλινική Ιωαννίνων στο Εργαστήριο Μικροχειρουργικής οργάνωνε εκπαιδευτικές εβδομάδες μικροχειρουργικής για όλες τις ειδικότητες. Από το 2016 έως το 2019 πάνω από 200 νέοι χειρουργοί εκπαιδεύτηκαν στο κέντρο με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Από το 2010 ένα παρόμοιο Εργαστήριο Μικροχειρουργικής (James R. Urbaniak) οργάνωσε με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Εβδομάδες Μικροχειρουργικής  στο Ορθοπαιδκό Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης Π. Ν. Σουκάκος της Α΄Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ | ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ».

Με τη συνεργασία της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ και της Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων γίνεται προσπάθεια  να στηρίξουμε και να επεκτείνουμε την εκπαίδευση νέων χειρουργών στην Μικροχειρουργική.

Με την επανεκκίνηση της λειτουργίας και των δύο εργαστηρίων, κάθε 4 μήνες θα οργανώνονται εναλλάξ στην Αθήνα και τα Ιωάννινα Εβδομάδες Μικροχειρουργικής σε πειραματικούς κονίκλους (κουνέλια) – 12 ώρες/μέρα, 5 μέρες, 10 εκπαιδευόμενοι – δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους ιατρούς χειρουργικών ειδικοτήτων από όλη την Ελλάδα να έχουν πρόσβαση και στα δύο κέντρα Εκπαίδευσης Μικροχειρουργικής.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Εκπαιδευτικές Εβδομάδες Μικροχειρουργικής» απευθύνεται σε ειδικευόμενους που βρίσκονται τουλάχιστον στο 3ο έτος, καθώς και σε παρατασιακούς ειδικευόμενους όλων των χειρουργικών ειδικοτήτων με προτεραιότητα στις ειδικότητες Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας, Γενικής Χειρουργικής και Αγγειοχειρουργικής.

Για την επιλογή  τηρείται σειρά προτεραιότητας βάσει ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη η ειδικότητα και το έτος ειδικότητας με προτεραιότητα στις ακόλουθες :Ορθοπαιδική Χειρουργική και Τραυματολογία, Γενική Χειρουργική και Αγγειοχειρουργική καθώς και χειρουργικές ειδικότητες  που έχουν αντικείμενο το Τραύμα.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ακολουθούν τα προγραμματισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.