Σχετικά

Το σεμινάριο Scrub Nurses Training προσφέρει καλλιέργεια και ανάπτυξη των νοσηλευτών με πιστοποιημένη εκπαίδευση στον τομέα αυτό και απευθύνεται σε πτυχιούχους νοσηλευτές που εργάζονται σε χειρουργεία του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν:

  • Να σχεδιάζουν το κατάλληλο πλάνο φροντίδας για ασθενείς σε περιεγχειρητικό περιβάλλον
  • Να προετοιμάζουν και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα όργανα και εμφυτεύματα για τη διαχείριση των καταγμάτων
  • Να χρησιμοποιούν επαγγελματικά δίκτυα για να μοιράζονται ιδέες και να παρέχουν υποστήριξη

Στο σεμινάριο χρησιμοποιούνται τρεις διαφορετικές μέθοδοι μάθησης. Διαλέξεις για το θεωρητικό μέρος. Πρακτική άσκηση και συζητήσεις σε μικρές ομάδες στο πλαίσιο της διαδραστικής μάθησης.

Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάρτες ψηφοφορίας για τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευμένων.

Το πρόγραμμα Scrub Nurses Training, καθώς και σύνολο εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν στη διαχείριση τραύματος υλοποιούνται σύμφωνα με τον νόμο 4655/2020 (ΦΕΚ 16/Α31-1-2020) με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) σε πιλοτική φάση πέντε ετών. Συνεργαζόμενοι φορείς είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Υπουργείο Υγείας και η ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος (Α&Π), η οποία έχει οριστεί υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση και την τεχνική εποπτεία των προγραμμάτων αυτών. Μετά την πάροδο των πέντε ετών η οικονομική στήριξη συνεχίζεται με πόρους του Υπουργείου Υγείας.

Scrub Nurses

Σεμινάρια

Στοιχεία επικοινωνίας

SCRUB NURSES/ΠΓΝ Αττικόν ΟΚΕΕ Π.Ν. Σουκάκος

Ρίμινι 1, Χαϊδάρι 124 62