Απόφοιτος Στρατιωτικής Ιατρικής (λήψη πτυχίου 2002)

Απόφοιτος Σχολείου Αεροπορικής Ιατρικής (2003)

Ειδίκευση στην Αναισθησιολογία (Απόκτηση τίτλου 2009)

Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική. (ΕΚΑΒ Θεσ/νίκης 2008)

Απόκτηση πρώτου μέρους (part I) του Διπλώματος Αναισθησιολογίας της Ευρωπαϊκής Αναισθησιολογικής Εταιρείας.(2012)

Εξάμηνη Μετεκπαίδευση στην Αντιμετώπιση του Χρόνιου Πόνου (Ιπποκράτειο Αθηνών 2013)

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Αλγολογία. Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας (2013)