Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών | Βασική Υποστήριξη Ζωής

Πλαίσιο - Ιστορική αναδρομή

Πρώτες Βοήθειες είναι η αρχική φροντίδα που παρέχεται σε οξεία νόσο ή τραύμα/κάκωση μέχρι να του παρασχεθεί φροντίδα από κάποιον επαγγελματία υγείας. Αφορά και την αρχική παροχή βοήθειας συμπεριλαμβανομένης και της ψυχολογικής υποστήριξης σε περιπτώσεις συναισθηματικής πίεσης λόγω τραυματικής εμπειρίας (προσωπικά ή ως θεατής).

Σκοπός του προγράμματος είναι απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων Πρώτων Βοηθειών και βασικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (Β.Καρ.Π.Α) από μη επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στην πρώτη γραμμή του επείγοντος όπως είναι το Πυροσβεστικό σώμα. Μετά την εκπαίδευση ο εκπαιδευμένος θα είναι ικανός να εκτιμά το επείγων του συμβάντος και να προσφέρει σωστή υποστηρικτική – θεραπευτική παρέμβαση στην αντιμετώπιση του μέχρι την επέμβαση του ειδικού (ΕΚΑΒ, σύστημα Υγείας).

Βασικός εκπαιδευτικός στόχος είναι η διδασκαλία της Αλυσίδας της Επιβίωσης στην εξωνοσοκομειακή ανακοπή – εξ-ΑΚ (σπίτι, εργασία, δημόσιος χώρος κλπ) που προτάθηκε από τον  Friedrich Wilhelm Ahnefeld το 1968 για περιγράψει την ανάγκη επίσπευσης της αλληλουχίας των ενεργειών σε περίπτωση ανακοπής και με βάση αυτή την πρόταση κτίστηκε η αρχή της Αλυσίδας Επιβίωσης το 1988 από την Mary M Newman για το Ίδρυμα Αιφνίδιου Καρδιακού Θανάτου στις ΗΠΑ. Το 1991, η αρχή αυτή υιοθετήθηκε και τροποποιήθηκε από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία και το 2005 παρουσιάστηκε στις κατευθυντήριες γραμμές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης που ανανεώνονται κάθε 5 χρόνια.

Η Αλυσίδα Επιβίωσης τονίζει την ανάγκη ταχύτατης και αποτελεσματικής εφαρμογής όλων των «κρίκων» της αλυσίδας ώστε να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα επιβίωσης. Ωστόσο, ο πιο κρίσιμος κρίκος είναι η συμμετοχή και εφαρμογή Β.Καρ.ΠΑ και απινιδισμού από τον γενικό πληθυσμό της κοινότητας που παρευρίσκονται (μάρτυρες ανακοπής – bystander) ή οι πρώτοι ανταποκριτές (first responder) σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής. Το ΕΣΑ προτείνει την εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων με χρήση κατάλληλων εκπαιδευτών.

Σας καλωσορίζουμε σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο να αποκτηθούν εκείνες οι δεξιότητες ώστε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο μας να ξεπεράσει μια δύσκολη στιγμή της υγείας του κάτι που επιβάλλεται από τους ηθικούς κανόνες αλληλοβοήθειας και ανθρωπιάς.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμματος Πρώτων Βοηθειών – Βασική Υποστήριξη Ζωής είναι ο Καθηγητής κ. Παύλος Μ. Μυριανθεύς, Πνευμονολόγος – Εντατικολόγος & Διευθυντής ΜΕΘ, ΓΟΝΚ Άγιοι Ανάργυροι

Ειδικά για το σεμινάριο

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνολικής διάρκειας οκτώ (8) ωρών περιλαμβάνει:

Θεωρητικό μέρος – Διαλέξεις (3 ώρες)

Παθολογικά (1.5 ώρες)

– Ορισμός και Αρχές Πρώτων Βοηθειών.

– Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση & ειδικές καταστάσεις.

– Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδισμός σε ενήλικες, παιδιά και βρέφη

– Απόφραξη αεραγωγού

– Παθολογικά προβλήματα

– Πρόληψη Νοσημάτων και Ατυχημάτων – Κουτί Πρώτων Βοηθειών

– Εγκαύματα

Τραυματιολογικά (1.5 ώρες)

– Τραύμα – Αιμορραγία

– Μυοσκελετικά τραύματα

– Δήγματα

– Δηλητηριάσεις

– Επείγων Τοκετός

Πρακτικό μέρος – Σταθμοί πρακτικών δεξιοτήτων (5 ώρες)

Αεραγωγός

– Έλεγχος Αεραγωγού

– Απομάκρυνση ξένου σώματος

– Χορήγηση εισπνεόμενων

– Τοποθέτηση σε θέση ανάνηψης/ ασφαλείας

ΚαρΠΑ – ΑΕΑ

– Βασική ΚαρΠΑ

– Απινιδισμός: Εφαρμογή και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή (ΑΕΑ)

Τραύμα – Κακώσεις – Αιμορραγία

– Έλεγχος Ζωτικών Σημείων

– Προνοσοκομειακή φροντίδα

– Αφαίρεση ρούχων, Τοποθέτηση και αφαίρεση γαντιών

– Χορήγηση ένεσης επινεφρίνης σε αλλεργικό σοκ (Epipen/Anapen)

 

Οι εκπαιδευόμενοι πριν και μετά τη συμμετοχή τους θα υποβάλλουν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 20 ερωτήσεων.

Τη συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολογίου θα χρειαστεί να την επαναλάβουν μετά το πέρας των έξι (6) και δώδεκα (12) μηνών

 

Στους εκπαιδευόμενους χορηγούνται:

  • Εκπαιδευτικό υλικό (διαλέξεις)
  • Εγχειρίδιο Βασικής Υποστήριξης Ζωής
  • Βεβαίωση συμμετοχής

Σεμινάρια

Ακολουθούν τα προγραμματισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα Α’ Βοηθειών . Παρακαλούμε επιλέξτε σεμινάριο ώστε να μεταβείτε στη σχετική σελίδα με αναλυτικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο σεμινάριο.