ΠΤΥΧΙΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

  1.  

Απόφοιτος τεχνικού λυκείου

Τεχνικό επαγγελματικό λύκειο Αγρινίου

  1.  

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης πληρωμάτων ασθενοφόρων

Ε.Κ.Α.Β. ΑΘΗΝΩΝ

  1.  

Απόφοιτος Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.ΑΒ.

Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β. ΑΘΗΝΩΝ

      

     ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΑΠΟ-ΕΩΣ)

1.

 θέση στο Ε.Κ.Α.Β.

Από το 1990 έως σήμερα

2.

 

Στα απλά ασθενοφόρα,από το 1990 έως και 1995

3.

 

Από το1995 έως 2001 υπηρετώ στα εξειδικευμένα τμήματα του Ε.Κ.Α.Β. όπως οι κινητές μονάδες .Από το 2001 έως και σήμερα εργάζομαι στις αεροδιακομιδές.

    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ     

 

Από το 1999 πιστοποιημένος στο PHTLS και από το 2003 εκπαιδευτής και κλινικός συντονιστής από το 2015 .Τελείωσα το ΚΕΚ του νοσοκομείου ΚΑΤ με θέμα επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα και ΤΕΠ διαρκείας 300 ωρών καθώς επίσης και το ΚΕΚ “Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση” διάρκειας 50 ωρών(Μάιος 2000).Το 2005 αποφοίτησα από  251 Γ.Ν.Α. την σχολή αεροπορικής νοσηλευτικής ,και την   σχολή θαλάσσιας επιβίωσης στην Καλαμάτα .Παρακολούθησα επίσης με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης του ΕΚΑΒ με αντικείμενο “Βασική

 

καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και αυτόματη εξωτερική απινίδωση” και είμαι εκπαιδευτής  του προγράμματος.

Εκπαιδεύτηκα το 2014 στο ILS και είμαι υποψήφιος εκπαιδευτής.

Α/Α

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΑΠΟ- ΕΩΣ)

1.

 

Εκπαιδευτής PHTLS

Από 2003 έως σήμερα

2.

 

Εκπαιδευτής BLS

Από 2006 έως σήμερα

3.

 

Εκπαιδευτής Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β.

Από 2004 έως σήμερα

4.

 

Εκπαιδευτής συνεχιζόμενης εκπαίδευσης πληρωμάτων ασθενοφόρου 

 

5.

 

Εκπαιδευτής σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ομάδων πληθυσμού που οργανώνονται από το Ε.Κ.Α.Β.

 

6.

 

 

 

Επιπρόσθετες πληροφορίες