Σχετικά

Οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου ιδρύθηκαν με την απόφαση 28531/24-2-1950 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και η πράξη ίδρυσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 45/11-3-1950.

Λειτουργώντας για περισσότερα από 60 χρόνια στον τομέα της κατάρτισης αποτελούν μια καινοτόμο μονάδα που υποστηρίζει την αλλαγή στην επιχειρηματικότητα και δρα ως εργαλείο συμβολής στην ανταγωνιστικότητα, αφού  επιτυγχάνει τη δια βίου εκπαίδευση σε αναρίθμητους τομείς ενδιαφέροντος, υλοποιεί ένα ευρύ φάσμα ογδόντα και πλέον διαφορετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων -των οποίων η διάρκεια κυμαίνεται από είκοσι έως εκατό ώρες- όπως αυτά υπαγορεύονται από τις διαρκείς και επιτακτικές ανάγκες δια βίου εκπαίδευσης που αναδύονται στην αγορά. Η δράση του ΚΕΚ στηρίζεται ακριβώς στη διαρκή διάγνωση και κάλυψη των αναγκών της αγοράς στον τομέα της κατάρτισης με το κύριο βάρος να δίνεται στην καινοτομία των ανειλημμένων πρωτοβουλιών, στην υποστήριξη του αναπτυξιακού έργου των τοπικών επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων.

Για τον σκοπό αυτό διαθέτει ένα υπερσύγχρονο και πλήρως τεχνολογικά εξοπλισμένο κτηριακό συγκρότημα, με 9 αίθουσες χωρητικότητας 25 ατόμων, επί της οδού Ικάρου και Αρχιμήδους 1.

Εκπαιδευτική Ομάδα

Διευθυντές Προγράμματος

Συντονιστές Σεμιναρίου

Κλινικοί Συντονιστές

Διοικητικοί Συντονιστές

Σεμινάρια

Ακολουθεί το σύνολο των προγραμματισμένων σεμιναρίων του εκπαιδευτικού φορέα.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκπαιδευτικό Κέντρο PHTLS – Ηρακλείου Κρήτης
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Αρχιμήδους 1, Ν. Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης