Διασώστης ΕΚΑΒ από το 1990

Εκπαιδευτής ιεκ ΕΚΑΒ

Εκπαιδευτής NAEMT (PHTLS-TCCC-TECC-AHDR)

ERC  BLS-ILS COURSE ORGANAIZER

Εκπαιδευτής στις μαζικές καταστροφές και ΧΒΡΠ ατυχήματα

 

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση