Απόφοιτος ΙΕΚ ΕΚΑΒ

Εκπαιδευτής προγραμμάτων PHTLS, PHTLS FOR FIRST RESPONDERS,

B-CON , BLS

Συντονιστής προγραμμάτων PHTLS for FIRST RESPONDERS, B-CON

Επιπρόσθετες πληροφορίες