Διασώστης  στην διασωστική μοτοσυκλέτα ΕΚΑΒ-2

Υπεύθυνος Ειδικού Τμήματος Ιατρικής των Καταστροφών (ΕΤΙΚ) ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης

Εκπαιδευτής:

ΕΠΙ ΕΚΑΒ,

ΙΕΚ ΕΚΑΒ,

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Πληρωμάτων Ασθενοφόρων,

NAEMT (PHTLS/TFR) και course coordinator,

ERC (BLS, BLS I, ILS, ALS,  EPBLS, EPILS, EPALS),

Επαγγελματιών Υγείας και διαφόρων ομάδων πολιτών

Επιπρόσθετες πληροφορίες