Αποφοίτησα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2003. Αφού περάτωσα τη στρατιωτική μου θητεία το 2005, εργάστηκα ως αγροτικός ιατρός στο Κ.Υ. – Γ. Ν. Μολάων και έπειτα για 5 χρόνια ασκήθηκα στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας έως το 2011 στο «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά. Εργάστηκα ως αναισθησιολόγος σε ιδιωτικές κλινικές Αθήνα και Πειραιά έως και το 2016. Από το 2017 έως και το 2019 ήμουν επικουρικός ιατρός στο ΕΚΑΒ Βόλου και εκπαιδευτής πληθυσμού. Επίσης, εκπαίδευσα οικειοθελώς πληρώματα ΕΚΑΒ και ιατρούς Κ.Υ . Είμαι εκπαιδευτής του ERC στο BLS, πάροχος ALS του ERC και δόκιμος εκπαιδευτής PHTLS. Επίσης, κατέχω δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (MSc) του τμήματος Ιατρικής και Γενικού Τμήματος Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας».

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση