Φώτης Μπαξεβάνης (11/11/1964)
ΣΠΟΥΔΕΣ: MSc in Adult Education (M.ed.) Hellenic Open University (2019- 2022).
ΠΤΥΧΙΟ: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό. ΕΑΠ
(2013-2019).
ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: Ι.Ε.Κ. Χαλανδρίου με ειδικότητα «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙOΥ» (1999) & I.E.K.-E.K.A.B (2008).
Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
2022).

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου ΕΜΤ-i σε Ασθενοφόρα και
Κινητές Μονάδες (1990- Σήμερα), στο Ιατρείο Διεθνούς Αερολιμένα «Ελευθέριος
Βενιζέλος» στην ομάδα του ιατρείου, για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών
(2016-Σήμερα). Τμήμα Αεροδιακομιδών με καθήκοντα στην παροχή βοήθειας σε
ιατρό κατά τη διάρκεια αεροδιακομιδής (2011-2013).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ERC Instructor ALS-ILS (06/2014-Σήμερα). ERC
Instructor CPR/AED Trainer (02/2011-Σήμερα). ERC Course Director (05/2009–
Σήμερα). ΕΠ.Ι. (Επείγουσα Προνοσκομειακή Ιατρική – ΕΚΑΒ, 2008-Σήμερα).
Εκπαιδευτής PHTLS, TFR, B-CON της NAEMT (06/2010-Σήμερα).
EMERGO TRAIN SYSTEM Senior Instructor (2019-Σήμερα).

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ: Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»
(07/10/2008- 20/01/2011), συμμετοχή στο 2nd SEMINAR IN TROPICAL AND
TRAVEL MEDICINE» ως ομιλητής με θέμα : «ESSENTIAL PRINCIPLES OF
IMMOBILIZATION AND ASSESSMENT OF TRAUMA PATIENT» (Ifakara Tanzania
24/06- 05/07/ 2009).

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: Συμμετοχή στη Χειρουργική Αποστολή της Ανθρωπιστικής
Οργάνωσης «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» στο Ayder Referral Hospital υπό την επίβλεψη του
Πανεπιστημίου του Mekelle (02- 07/ 04/2011).

Ενδιαφέροντα: Αθλητισμός, Αναρρίχηση.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση