ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιατρείο Διεθνούς Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην ομάδα του ιατρείου, για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών (2016-Σήμερα). Τμήμα Αεροδιακομιδών με καθήκοντα στην παροχή βοήθειας σε ιατρό κατά τη διάρκεια αεροδιακομιδής (07/2011-10/2013). Θέση Δ.Ε. Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου σε Ασθενοφόρα και Ιατρικές Κινητές Μονάδες (05/1990- Σήμερα).

ΣΠΟΥΔΕΣ: Φοιτητής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΑΠ, στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (2019- σήμερα). Απόφοιτος Τμήματος Ευρωπαϊκού Πολιτισμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ (2013-2019).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: European Union Civil Protection Mechanism Training (10/2011- Σήμερα)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ERC Instructor ALS-ILS (06/2014-Σήμερα). ERC Instructor Trainer στην ΚΑΡ.Π.Α. με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή (02/2011-Σήμερα). Εκπαιδευτής PHTLS, PHTLS TFR, B-CON της NAEMT (06/2010-Σήμερα). ERC Course Director στην ΚΑΡ.Π.Α με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή (05/2009–Σήμερα).

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ: Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» (07/10/2008- 20/01/2011), συμμετοχή στο 2nd SEMINAR IN TROPICAL AND TRAVEL MEDICINE» ως ομιλητής με θέμα : «ESSENTIAL PRINCIPLES OF IMMOBILIZATION AND ASSESSMENT OF TRAUMA PATIENT» (Ifakara Tanzania 24/06- 05/07/ 2009).

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: Συμμετοχή στη Χειρουργική Αποστολή της Ανθρωπιστικής Οργάνωσης «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» στο Ayder Referral Hospital υπό την επίβλεψη του Πανεπιστημίου του Mekelle (02- 07/ 04/2011).

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση