Σχετικά

Σύμφωνα με τον νόμο 4655/2020 το σεμινάριο PHTLS απευθύνεται σε εν ενεργεία διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρων, νοσηλευτές και ιατρούς που υπηρετούν στο ΕΚΑΒ καθώς και σε Κέντρα Υγείας (ΠΦΥ), σε όλη την Ελλάδα. Η συμμετοχή στην πιστοποιημένη εκπαίδευση του PHTLS των επαγγελματιών υγείας αποτελεί σημείο αναφοράς, κάτω από την οπτική προσέγγιση της άρτιας παραλαβής και καταγραφής των απαραίτητων χαρακτηριστικών, προς όφελος του βαρέως πάσχοντα τραυματία. Παράλληλα, αναπτύσσεται κοινή γλώσσα επικοινωνίας και αντιμετώπισης του βαρέως πάσχοντα τραυματία.

Εκπαιδευτική Ομάδα

Ιατρός / Συντονιστής Διευθυντής / Ορθοπαιδικός / Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική / M.Sc Ιατρική Καταστροφών
Νοσηλευτής - Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Πυροσβεστική Ακαδημία (Αξιωματικοί)- Πολιτικών Δομικών Έργων
Προνοσοκομειακός διασώστης ΕΚΑΒ / ΕΜΤ - i
Αναισθησιολόγος - Διευθύντρια ΕΣΥ
ΔΕ Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Νοσηλευτής Αξιωματικός Π.Α.

Σεμινάρια

Στοιχεία επικοινωνίας

PHTLS ΕΚΠΑ/ΠΓΝ Αττικόν ΟΚΕΕ Π.Ν. Σουκάκος

Ρίμινι 1, Χαϊδάρι 124 62