• Απόφοιτος ΙΕΚ ΣΒΙΕ Ειδικότητας Νοσηλευτική Χειρουργείου.
  • Απόφοιτος ΙΕΚ ΕΚΑΒ Ειδικότητας Διασώστη πληρώματος Ασθενοφόρου.
  • Απόφοιτος σχολής Δημόσιας Υγείας Ειδικότητας Απολυμαντής – Κλιβανιστής.
  • Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά.
  • ECDL.
  • Εργάζομαι ως  Διασώστης πλήρωμα Ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ Αθηνών από το 2010 μέχρι και σήμερα.
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση