2009-2011 ΙΕΚ Έκαβ Αθήνα

2013 Επείγουσα Ιατρική ΕΚΠΑ

2016-2018 ΙΕΚ Β.Νοσηλευτικής Γ.Ν. Νίκαιας

2018-…. Υπηρεσία ασθενοφόρων Κύπρου

2016-2018 First Aid Ιδιωτικά Ασθενοφόρα

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση