ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Πτυχίο Νοσηλευτικής, Τμήματος Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2011-2015: Βαθμός  πτυχίου «Λίαν Καλώς».

Πτυχίο Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής

2011-2015.

Συνεχή ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

2016: Πτυχίο PHTLS.

2016: Βεβαίωση εκπαίδευσης στην Βασική ΚΑΡΠΑ, Διοίδηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως, Πολεμική Αεροπορία.

2016: Πιστοποίηση επάρκειας εκτέλεσης Προχωρημένης ΚΑΡΠΑ, 251 ΓΝΑ, Κέντρο Εκπαίδευσης Υγειονομικού Πολεμικής Αεροπορίας, Πολεμική Αεροπορία.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

2016-Φεβρουαριος 2020: Καθήκοντα νοσηλευτή τμήματος στην Α’ Χειρουργική κλινική του 251 ΓΝΑ, 8Α Νοσηλευτική Μονάδα.

Μάρτιος 2020-σημερα: Καθήκοντα νοσηλευτη στο Τμημα Επειγόντων Περιστατικών του 251 ΓΝΑ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:

Αγγλικά: Άριστη γνώση

Πτυχίο Certificate of Proficiency in English

Πτυχίο First Certificate in English

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση