• Διασώστρια Τομέα Μοτοσικλετών  ΕΚΑΒ Αθηνών
  • Course Director BLS  / ERC
  • Course Instructor BLS, BLS I, ILS / ERC
  • Course Instructor PHTLS, TFR, B-CON, EMERGO TRAIN SYSTEM (BASIC)
  • Εκπαιδεύτρια του Δ.Ι.Ε.Κ. & του τμήματος Εκπαίδευσης ΕΚΑΒ
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση