Προϊσταμένη πανεπιστημιακής κλινικής καρδιάς, αγγείων, θώρακα/ανάνηψης καρδιοχειρουργικών ασθενών α.κ.α. M.Sc. PhD. Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας.
ΤΕ Νοσηλευτών ΜΠΣ «Επείγουσα Νοσηλευτική και ΜΕΘ»
Διευθυντής ΕΣΥ Γενικός Χειρουργός
Ειδικευόμενος Ορθοπεδικής/Τραυματιολογίας
Καθηγητής Χειρουργικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επ. Καθ. Χειρουργικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επικουρικός Αναισθησιολόγος ΒΓΝΗ
Χειρουργός, Επιμελητής Α , ΓΝ Βόλου
ΤΕ Νοσηλευτών ΜΠΣ «Επείγουσα Νοσηλευτική και ΜΕΘ»
Καθηγητής Χειρουργικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ιατρός, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, MD, PhD, MSc, Διευθυντής ΕΣΥ
Ιατρός Χειρουργός/Επειγοντολόγος
Χειρουργός- Αναπληρωτής Καθηγητής
Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών
ΤΕ Νοσηλευτών ΜΠΣ «Επείγουσα Νοσηλευτική και ΜΕΘ»
Manager όλων των ATLS Προγραμμάτων στην Ελλάδα
Διευθυντής ΕΣΥ Γενικός Χειρουργός
Ειδικευόμενος Ορθοπεδικής/Τραυματιολογίας
Επ. Καθ. Χειρουργικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επικουρικός Αναισθησιολόγος ΒΓΝΗ
Χειρουργός, Επιμελητής Α , ΓΝ Βόλου
Επιμελητής Α Χειρουργικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ειδικευόμενη Χειρουργικής - MD MSc (c)PhD FACS mESCP
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Γενικός Χειρουργός
Ιατρός, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, MD, PhD, MSc, Διευθυντής ΕΣΥ
Προϊσταμένη πανεπιστημιακής κλινικής καρδιάς, αγγείων, θώρακα/ανάνηψης καρδιοχειρουργικών ασθενών α.κ.α. M.Sc. PhD. Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας.
Τ.Ε. Νοσηλεύτρια