Απόφοιτος Ιατρικής Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης (2014). Research Fellow MD Friedrich Schiller University Jena – Germany, Anesthesiology – Intensive Care Unit Department (2012). Surgical Fellow MD Karolinska University Hospital HUDDINGE –Gastrozentrum (Hepatobiliary-Pancreatic Surgery)–Stockholm Sweden (2012-2013). Surgical Fellow MD Albert Ludwigs Universität Freiburg Universitätsklinikum Freiburg–Germany(2013-2014). Ειδικευόμενη Γενικής Χειρουργικής στην Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης (2014 – σήμερα).  Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Χειρουργικής Ηπατος–Χοληφόρων–Παγκρέατος– ΔΠΘ(2017-2019). Fellowship European Society of Coloproctology (ESCP) – University Hospitals of Geneva – Switzerland (2019). Εχει 19 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συμμετάσχει ενεργα σε Παγκόσμια, Πανευρωπαϊκά και Πανελλήνια Ιατρικά Συνέδρια με παρουσιάσεις εργασιών, βραβεύσεις και συμμετοχή σε προεδρία, με συνολική συγκομιδή 1500 CME credits από το European Αccreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME). Είναι μέλος των εταιρειών -Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κολοπρωκτολογίας – European Society of Coloproctology (ESCP),  Αμερικανική Ένωση Χειρουργών – American College of Surgeons – Resident and Associate Society of the American College of Surgeons (FACS),Εταιρεία Μελέτης Καρκίνου Πεπτικού Συστήματος (ΕΜ-ΚΑΠΕΣ).Είναι κάτοχος διπλωμάτων- Certification of Achievement in Advanced Pediatric LifeSupport (APLS),Certification of Achievement in Advanced Trauma Life Support (ATLS), Certification of Achievement in Basic Life Support /AED Provider Course (BLS).Είναι εκπαιδεύτρια στο ATLS από το 2020.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση