Ταγκαλάκη Βάσω
Manager όλων των ATLS Προγραμμάτων στην Ελλάδα
Ταγκαλάκης Γεώργιος
Τσιρνόβας Γεώργιος
RN, MSc
Κατσινέλης Ιωάννης
ΤΕ Νοσηλευτών ΜΠΣ «Επείγουσα Νοσηλευτική και ΜΕΘ»