Σχετικά

Το πρόγραμμα APLS είναι σχεδιασμένο για να εκπαιδεύσει 6oετείς φοιτητές και πτυχιούχους ιατρούς πριν την έναρξη αμειβόμενης εργασίας στην αντιμετώπιση των πιο συχνών παιδιατρικών καταστάσεων που απειλούν τη ζωή. Στο πλαίσιο των σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης ο γενικός στόχος είναι η επανεκπαίδευση του θυμικού του παρόχου βοήθειας ώστε να αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα στρεσογόνο κατάσταση με απόλυτη ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα.

Σεμινάρια

Στοιχεία επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ιατρική Σχολή
Εργαστήριο Προσομοίωσης Αναισθησιολογικής Κλινικής
ΤΚ 71003
Περιοχή Βουτών, Ηράκλειο, Κρήτη