Απόφοιτος Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης 2003, διδάκτορας Ιατρικής 2008 από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο Karls στο Tuebingen Γερμανίας με υποτροφία της DAAD και ακολούθως της Deutsche Krebshilfe. Ειδίκευση στην Χειρουργική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου 2013, μετεκπαίδευση στο Τμήμα Χειρουργικής του Νοσοκομείου Bremen Mitte στη Γερμανία με υποτροφία της ESSO και κατόπιν με έμμισθη θέση στον Οργανισμό Εκπαιδευτικών Νοσοκομείων York στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου εστίασε το κλινικό του ενδιαφέρον στο ανώτερο πεπτικό. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση του μελανώματος και του σαρκώματος, την γηριατρική χειρουργική και τις παθήσεις ανωτέρου πεπτικού. Από το 2018 είναι Επ. Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Κρήτης, υπηρετεί στη Χειρουργική Κλινική ΠαΓΝΗ. Eίναι εκπαιδευτής του ATLS από το 2008.

Επιπρόσθετες πληροφορίες