Σχετικά

Η έδρα του ATLS ΕΛΛΑΣ είναι στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι χώροι ανήκουν στο ATLS ΕΛΛΑΣ, αφού έχουν παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών αποκλειστικά για το ATLS ΕΛΛΑΣ. Υπάρχει αμφιθέατρο με 24 καθίσματα για εκπαιδευόμενους και χώρος για τους εκπαιδευτές.  Επίσης, στο αμφιθέατρο υπάρχει Η/Υ και εγκατεστημένος projector. Παράλληλα, υπάρχουν 2 γραφεία για τον Διευθυντή και τον Συντονιστή και 5 χώροι σταθμών πλήρως εξοπλισμένοι για τη διεξαγωγή των skill stations του προγράμματος.

Εκπαιδευτική Ομάδα

Διευθυντές Προγράμματος

Εκπαιδευτές

Συντονιστές Σεμιναρίου

Κλινικοί Συντονιστές

Σεμινάρια

Στοιχεία επικοινωνίας

ATLS Πανεπιστήμιο Πατρών/ΠΓΝ Πατρών

Κλινικά Εργαστήρια, Γ κτίριο 2ος όροφος.

atls@upatras.gr