Λήξη Εγγραφών 06/11/2024

Το επιδοτούμενο από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) εκπαιδευτικό πρόγραμμα Advanced Trauma Life Support (ATLS) απευθύνεται σε εκτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), που έχουν έως πέντε (5) οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων ετών και τα οποία δεν ανήκουν σε μαθήματα κορμού.

Για την αίτηση συμμετοχής τους οι υποψήφιοι:

  • Επιλέγουν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Trauma Edu Εγγραφή.
  • Συμπληρώνουν τα ζητούμενα στοιχεία.
  • Μεταφορτώνουν απαραίτητα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:
  1. Φωτογραφία προσώπου (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)
  2. Πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία τρέχοντος εξαμήνου σπουδών
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 ή από το gov.gr, ΠΡΟΣ Trauma Edu, όπου θα αναγράφει:
  • Τον συνολικό αριθμό μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς
  • Ονομαστικά με τίτλους τα μαθήματα που χρωστούν καθώς και την ομάδα μαθήματος που ανήκει (υποχρεωτικό ή επιλογής)

Σε ενδεχόμενο μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον υποψήφιο, η αίτηση συμμετοχής ακυρώνεται αυτόματα από το σύστημα.

*Η μη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος ενδιαφέροντος, δίνει το δικαίωμα στη διαχειριστική ομάδα Trauma Edu, μεταφοράς και ενημέρωσης των υποψήφιων συμμετεχόντων σε αμέσως επόμενο διαθέσιμο.

Συμβολική συνδρομή σεμιναρίου
0,00

Faculty meeting for instructors

Welcome and assessing and managing the seriously ill child

 

09.25  10.55

Airway Management

Group A

Airway Management

Group B

BLS, cardiac arrest rhythms and defibrillation including IO and UVC

Group C

BLS, cardiac arrest rhythms and defibrillation including IO and UVC

Group D

 

11.10 – 12.40

Airway Management

Group C

Airway Management

Group D

BLS, cardiac arrest rhythms and defibrillation including IO and UVC

Group A

BLS, cardiac arrest rhythms and defibrillation including IO and UVC

Group B

Serious illness simulation including ‘learning partner’ discussion

FT = see colour key above

C = Lead Candidate

13.45 – 14.25

14.25 – 15.05

15.20 – 16.00

16.00 – 16.40

Group A

C1, C2

C3, C4

C5, C6

C7, C8

Group B

C9, C10

C11, C12

C13, C14

C15, C16

Group C

C17, C18

C19, C20

C21, C22

C23, C24

Group D

C25, C26

C27, C28

C29, C30

C31, C32

 

 

17.15 – 17.55

17.55 – 18.35

Stabilisation

Group A

Group C

Stabilisation

Group B

Group D

Chest procedures

Group C

Group A

Chest procedures

Group D

Group B

FT = Faculty Team

C = Lead Candidate 

08.30 – 09.10

09.10 – 09.50

10.05 – 10.45

10.45 – 11.25

Group A

C5, C6

C7, C8

C 1, C2

C3, C4

Group B

C13, C14

C15, C16

C9, C10

C11, C12

Group C

C21, C22

C23, C24

C17, C18

C19, C20

Group D

C29, C30

C31, C32

C25, C26

C27, C28

Cardiac simulation including ‘learning partner’ discussion

FT = Faculty Team

C = Lead Candidate and (Initial Team Member)

12.45 – 13.25

13.25 – 14.05

14.05 – 14.45

14.45 – 15.25

Group A

C7, C8

C 1, C2

C3, C4

C5, C6

Group B

C15, C16

C9, C10

C11, C12

C13, C14

Group C

C23, C24

C17, C18

C19, C20

C21, C22

Group D

C31, C32

C25, C26

C27, C28

C29, C30

FT = Faculty Team

C = Lead Candidate

15.40 – 16.10

16.10 – 16.40

16.40 – 17.10

17.10 – 17.40

Group A

C3, C4

C5, C6

C7, C8

C 1, C2

Group B

C11, C12

C13, C14

C15, C16

C9, C10

Group C

C19, C20

C21, C22

C23, C24

C17, C18

Group D

C27, C28

C29, C30

C31, C32

C25, C26

Η συμβολική συνδρομή για το σεμινάριο ATLS είναι 100 € και θα καλύψει μέρος του λειτουργικού κόστους.

Για τους φοιτητές: Βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και υπεύθυνη δήλωση ότι:
Είμαι 6οετής φοιτητής και δεν οφείλω υποχρεωτικά μαθήματα προηγούμενων ετών ή |
Είμαι επί πτυχίω, δεν έχω οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα προηγούμενων ετών και έχω έως και 3 οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα από το 6ο έτος.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής και πληρωμής στο σεμινάριο ATLS, γίνεται έλεγχος των δικαιολογητικών και στη συνέχεια:

·       Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής λαμβάνουν ενημερωτικό e-mail εντός δύο εργάσιμων ημερών και κατοχυρώνουν στο όνομα τους θέση για το σεμινάριο ATLS που εγγράφηκαν, σε ημερομηνία και κέντρο που είχαν επιλέξει.

·       Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ενημερώνονται εντός δύο εργάσιμων ημερών και θα τους επιστρέφεται το ποσό που κατέθεσαν.

Η λίστα των εκπαιδευόμενων κλείνει το αργότερο 45 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Η συμβολική συνδρομή καταβάλλεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

Αν δεν ολοκληρώσετε το γραπτό ή πρακτικό μέρος, πρέπει να το επαναλάβετε μέσα σε 3 μήνες χωρίς καμιά επιβάρυνση.

Το σεμινάριο ATLS διαρκεί 2 ημέρες.

Έναν μήνα πριν το σεμινάριο δίνεται το εκπαιδευτικό υλικό.

Ναι. Το ATLS ανανεώνεται κάθε 4 χρόνια. Mόνο για το 2020 λόγω κορωνοϊού επεκτείνεται για ένα ακόμη έτος.

[contact-form-7 id="14" title="Φόρμα επικοινωνίας 1"]
Leave a Comment

Ταυτότητα σεμιναρίου