1990-1991 Πανεπιστημιακή Χειρουργική κλινική Νίκαιας

1991-2004 Μονάδα Μελέτης Τραύματος Νίκαιας

1995- σήμερα administrator and clinical coordinator of ATLS Πανεπιστημίου Αθηνών

2004- σήμερα υπεύθυνος ΜΑΦ Νίκαιας

Συμμετοχή σε διάφορα συνέδρια με θέμα τον πολυτραυματία

Κοινοποίηση