Σχετικά

Σύμφωνα με τον νόμο 4655/2020 το σεμινάριο PHTLS απευθύνεται σε εν ενεργεία διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρων, νοσηλευτές και ιατρούς που υπηρετούν στο ΕΚΑΒ καθώς και σε Κέντρα Υγείας (ΠΦΥ), σε όλη την Ελλάδα. Η συμμετοχή στην πιστοποιημένη εκπαίδευση του PHTLS των επαγγελματιών υγείας αποτελεί σημείο αναφοράς, κάτω από την οπτική προσέγγιση της άρτιας παραλαβής και καταγραφής των απαραίτητων χαρακτηριστικών, προς όφελος του βαρέως πάσχοντα τραυματία. Παράλληλα, αναπτύσσεται κοινή γλώσσα επικοινωνίας και αντιμετώπισης του βαρέως πάσχοντα τραυματία.

Εκπαιδευτική Ομάδα

Αξιωματικός Πολεμικής Αεροπορίας
Διασώστης, Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Αντισμήναρχος Νοσηλεύτρια Πολεμικής Αεροπορίας
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Επισμηναγός Νοσηλεύτρια Π.Ε, Εξειδίκευση στην Επείγουσα Νοσηλευτική
Πλήρωμα Ασθενοφόρου – Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος Μηχανικός, Τ.Ε.
Πυροσβεστική Ακαδημία (Αξιωματικοί)- Πολιτικών Δομικών Έργων
Πυρονόμος-Επαγγελματίας Πυροσβέστης/Διασώστης-CBRN Specialist

Σεμινάρια

Στοιχεία επικοινωνίας

PHTLS ΕΚΠΑ/ΠΓΝ Αττικόν ΟΚΕΕ Π.Ν. Σουκάκος

Ρίμινι 1, Χαϊδάρι 124 62