Σχετικά

Σύμφωνα με τον νόμο 4655/2020 το σεμινάριο PHTLS απευθύνεται σε εν ενεργεία διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρων, νοσηλευτές και ιατρούς που υπηρετούν στο ΕΚΑΒ καθώς και σε Κέντρα Υγείας (ΠΦΥ), σε όλη την Ελλάδα. Η συμμετοχή στην πιστοποιημένη εκπαίδευση του PHTLS των επαγγελματιών υγείας αποτελεί σημείο αναφοράς, κάτω από την οπτική προσέγγιση της άρτιας παραλαβής και καταγραφής των απαραίτητων χαρακτηριστικών, προς όφελος του βαρέως πάσχοντα τραυματία. Παράλληλα, αναπτύσσεται κοινή γλώσσα επικοινωνίας και αντιμετώπισης του βαρέως πάσχοντα τραυματία.

Εκπαιδευτική Ομάδα

Διασώστης, Πλήρωμα Ασθενοφόρου
ΔΕ Διασώστης–Πλήρωμα ασθενοφόρου
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΑΤΕΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Αναισθησιολόγος/ Επιμελητής 251 ΓΝΑ/ Εντατικολόγος
ΔΕ. Διασώστης ΕΚΑΒ
Νοσηλευτής Αξιωματικός Π.Α.
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου

Σεμινάρια

Στοιχεία επικοινωνίας

PHTLS ΕΚΠΑ/ΠΓΝ Αττικόν ΟΚΕΕ Π.Ν. Σουκάκος

Ρίμινι 1, Χαϊδάρι 124 62