Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου στην Κ.Υ. του ΕΚΑΒ Αθήνας 1990

NAEMT Instructor (PHTLS – TFR – Bcon)

ERC Instructor (BLS)

Εκπαιδευτής ΙΕΚ ΕΚΑΒ

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση