2004-2008 Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

2009:Σχολείο Καταδυτικής και Υπερβαρικής Ιατρικής και Νοσηλευτικής, ΝΝΑ

2011: Mentor in NTM-A NATO, National Military Hospital of Afghanistan, ICU-ER

2014:

  • Tactical Trauma Life Support (TTLS),
  • Combat Medic Emergency Medical Technician (EMT-B ),
  • Pediatric Education for Prehospital Professionals, American Academy of Pediatrics
  • Geriatric Education For Emergency Medical Services, American Geriatrics Society
  • Basic Life Support (BLS, CPR, AED), ACLS American Heart Association | Stroke Association
  • Assessment and Treatment of Trauma, ATT American Academy of Orthopedic Surgeons

PPA International, Advanced Life Support Training Center, Δανία

  • Σχολείο Αεροπορικής Νοσηλευτικής-Αεροδιακομιδών, Κέντρο Αεροπορικής Νοσηλευτικής, Πολεμική Αεροπορία

2015: PHTLS Instructor Course, Ελλάδα (Ηράκλειο)

International Course of Aeromedical Evacuation Personnel, Center of Space and Aviation Medicine, Γερμανία

2016 Master ΕΚΠΑ, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική

2010-2019: Νοσηλευτής ΜΕΘ, 251ΓΝΑ

2019 έως σήμερα: Τμηματάρχης Εκπαίδευσης -Ερευνάς/Επόπτης Σχολείου Αεροπορικής Νοσηλευτικής και Αεροδιακομιδών, Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση