ΠΤΥΧΙΑ:1.Διασώστης-πλήρωμαΑσθενοφόρου ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθηνών 27/07/2006 2.Επείγουσα Ιατρική Εθνικό ΚαποδιστριακόΠανεπιστήμιο Αθηνών01/06/2015 Σεμινάρια: BLS/AED 11/04/2009, BLS/AED 13/05/2011, ATLS 10/10/2015,PHTLS 12/11/2016,BLS 17/12/2017,PHTLS Instructor 18/02/2018, BLS Full Instructor 22/05/2018,PHTLS Instructor Update. 04/04/2019 ALS 13/07/2019 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:1. Αγορά Αυτοκινήτου(Φωτογράφος περιοδικού) 11/2003-12/07/2006 2. Medical Express(Διασώστης-πλήρωμα ασθενοφόρου)09/2006-04/2007...
 • 27/05/2020
 • 0 Comment
περισσότερα
Απόφοιτος της Σ.Α.Ν. (2011) Προπτυχιακός φοιτητής στο ΕΚΠΑ ,Τμήμα Φαρμακευτικής (2014) Νοσηλευτής στο ογκολογικό-αιματολογικό τμήμα του 251 Γ.Ν.Α. (2011-    ).
 • 27/05/2020
 • 0 Comment
περισσότερα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΠΤΥΧΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Σ.Α.Ν.Α.Δ.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (San Antonio, Texas) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ BLS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ PHTLS ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ PLS ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ 251 Γ.Ν.Α. ΚΑΤΟΧΟΣ PROFICIENCY   ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (2018 –...
 • 27/05/2020
 • 0 Comment
περισσότερα
Είμαι απόφοιτος του τμηματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (2009). Από το 2010 εργάζομαι στην ΜΕΘ του 251 ΓΝΑ. Είμαι εκπαιδευτής PHTLS από το 2012. Επίσης είμαι κάτοχος τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών στην Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική και...
 • 26/05/2020
 • 0 Comment
περισσότερα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 1988 Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής 1989 Σχολείο Αεροπορικής Νοσηλευτικής και Αεροδιακομιδών 1995 Χειρουργική Νοσηλευτική Ειδικότητα Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισμός”   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 2018 έως σήμερα: Επόπτρια Νοσηλευτικής Χειρουργικού Τομέα 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251 ΓΝΑ) 2008 – 2018 Προϊσταμένη Τμήματος Επειγόντων...
 • 26/05/2020
 • 0 Comment
περισσότερα
Υπηρετώ στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας από το 1994. Εργάστηκα, κατά κύριο λόγο, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Μετεκπαιδεύτηκα στο Σχολείο Αεροπορικής Ιατρικής, Τμήμα Αεροπορικής Νοσηλευτικής. Παρακολούθησα πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Επείγουσα Νοσηλευτική – Νοσηλευτική Τραύματος στο...
 • 26/05/2020
 • 0 Comment
περισσότερα
ΣΠΟΥΔΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     24/2/2020 Απόκτηση του τίτλου ειδικότητας ‘Ιατρική της Εργασίας και Περιβάλλοντος’ 2018-σήμερα Σπουδή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής-Σχολή Δημόσιας Υγείας με τίτλο «Επαγγελματική και Βιομηχανική Υγιεινή» 2019 Εκπαιδευτής στο Pre Hospital Trauma Life Support (P.H.T.L.S) 2017 –...
 • 26/05/2020
 • 0 Comment
περισσότερα
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ   I. ΓΕΝΙΚΑ  Ονοματεπώνυμο:                     Στυλιανή Γώγα Email:                                      styliani.goga@gmail.com II. ΣΠΟΥΔΕΣ ...
 • 26/05/2020
 • 0 Comment
περισσότερα
Αποφοίτησα από το τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ το 2010 και από την ΣΑΝ (Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής) το 2011. Τοποθετήθηκα έκτοτε στην ΜΕΘ του 251 ΓΝΑ όπου εργάζομαι μέχρι σήμερα. Συμμετέχω ως εκπαιδευτής σε προγράμματα PHTLS από το 2015 και σε ...
 • 25/05/2020
 • 0 Comment
περισσότερα